KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

İşletme Geliştirme Destek Programı

Türkiye’de KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak, maliyetlerini düşürmek ve ticari hayatlarını sürdürmekte yardımcı olmak amacıyla KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı ile firmaların süreklilik arz eden giderlerinde hibe yolu ile destek sağlamaktadır.

Bu destekten faydalanma koşulları ve süresi:

  • Gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulu bir işletme olması,
  • KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olması,
  • KOBİ Beyannamesinin güncel olması,

KOSGEB’in desteklediği sektörde faaliyet gösteren her işletme bu desteklerden faydalanabilir. Programdan yararlanma süresi, program başvurusu yapıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. İkinci yılın sonunda net satış hasılatını %10 artıran firmalar için program süresi bir defa 2 yıl olarak uzatılır.

Bu desteklerin her biri için faydalanma koşulları ve nitelikleri faklı olup, genel program başvurusu yapılmasının dışında her biri için de ayrı ayrı başvuru yapılması gerekir. Süreçleri oldukça kolay ve çabuk sonuçlandırılabilir. Önemli olan mevzuatta ve uygulama usul esaslarında belirtilen koşulların eksiksiz yerine getirilmiş olmasıdır.

Sağlanan destekleri, oranlarını ve üst limitlerini kısaca bir tablo halinde gösterecek olursak;

* Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

** TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.


    Girişimci Gazetesi


Projeleri İncele

Twitch Yayıncılığım İçin!

Sizlere daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışıyorum.

Hedeflenen Fon Miktarı

3.000

Kablosuz Şarj Masası

Telefon ve tabletlerinizi kablosuz bir şekilde şarj etmemize yarayan bir masa veya komidin istemez misiniz?

Hedeflenen Fon Miktarı

15.000

Objektif Yazar

Ahir zamanda kara kutularda kaybolmuş milyon gençlere alternatif kapı oluşturmak ve umudunu kaybetmiş herkese umut götürmek istiyoruz.

Hedeflenen Fon Miktarı

4.000