SPK, Kitle Fonlaması Tebliği Taslağını Yayınlandı

Hisse / Pay Bazlı Kitle Fonlaması Tebliği Taslağını Yayınlandı...

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 3, 4, 16 ve 99’uncu maddelerinde yapılan değişiklikler ve SPKn’a eklenen 35/A maddesi ile   kitle fonlamasına   aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kitle fonlaması platformlarının kurulması ve faaliyete başlaması Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi tutulmuş olup, platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslar ile toplanan fonların ilan edilen amacına uygun olarak kullanıldığının kontrolü ve denetimine ilişkin esaslar hususunda ikincil düzenleme yapma yetkisi de Sermaye Piyasası Kurulu’na verilmiştir.

Kurulumuz nezdinde yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları kapsamında, ortaklığa dayalı kitle fonlaması modelinin ülkemiz sermaye piyasası mevzuatına entegrasyonuna sağlıklı bir işleyiş kazandırılması amacıyla   “III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı”   hazırlanmıştır.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı ile;

  • Kitle fonlama platformlarına,
  • Kitle fonlama platformlarının faaliyetlerine,
  • Kitle fonlama platformu üyeliğine ve kampanya sürecine,
  • Fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine

ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Tüm kişi ve kuruluşlar 04.02.2019 tarihine kadar;
III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı’na ilişkin görüş ve önerilerini aşağıdaki görüş bildirme formu aracılığı ile Kurulumuza iletebilirler veya   kitlefonlamasitebligi@spk.gov.tr   e-posta adresine ya da Kurulumuza yazılı olarak gönderebilirler.

 


    Girişimci Gazetesi


Projeleri İncele

MİXPAK

Sert yüzeylerde temizlik yapan doğal ürün...

Hedeflenen Fon Miktarı

300.000

Virgül Dergisi

Türk gençliği tarafından, Türk gençliği için hazırlanmış bir dergi oluşturmak

Hedeflenen Fon Miktarı

8.000

Bidaabak

Yeni, genç nesil özgün paylaşım platformu

Hedeflenen Fon Miktarı

8.500