Tübitak 1507- KOBİ Başlangıç Ar-Ge Destek Programı

TÜBİTAK birçok alanda faaliyet gösterse de tüzel kişilikler ve girişimciler için verdiği destekler ülkemizin Ar-Ge yapan firmalarının desteklenmesi için oldukça büyük önem taşımaktadır. Özellikle KOBİ’lerin ağırlıklı olarak desteklendiği proje destekleri ile Ar-Ge kültürünün firmalarda oturması ve başlatılan projelerin başarılı bir şekilde tamamlanması için oldukça önemli çalışmalar yapılmaktadır.

1507- KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı usul esasları üzerinden verilen hibe miktar ve oranlarını özet geçelim:

Burada da amaç KOSGEB’te olduğu gibi bir prototip orataya çıkarmaktır. Dolayısı ile Ar-Ge destek programlarının hiç biri seri üretime yönelik herhangi bir makine, ekipman vb. şeyleri desteklemez. Doğrudan buluşunuzun üretilmesine yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlarınızı destekleyen programlardır.

Ar-Ge niteliği daha önceki yazımızda bahsettiğimiz KOSGEB kuralları ile aynıdır. Başvuru aşamalarında bazı farklılıklar gösterse de genel olarak aynı standartlar yolumuzu belirleyecektir.

Bu programın destek kalemleri noktasında KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Desteği’nden ayrıştığı noktalar vardır. KOSGEB desteklenen her kamel için (personel, makine, ekipman vb.) ayrı ayrı limitler belirlerken TÜBİTAK kalemler arasında bir belirlee yapmaz. Dağılımını proje kapsamında kendimiz belirleyebiliriz. Bu noktada TÜBİTAK desteği daha verimli kullanılabilir olabilir.

Proje başvuru ve yürütme süreçlerinde bir kıyaslama yapıldığında ise; KOSGEB’e oranla değerlendirme aşaması daha uzun sürebilmektedir. Ancak süreç olarak aynı aşamalardan geçilir. Başvuru online olarak yapılır. Kurul sunumu yapıldıktan sonra puanlama aşamasına geçilir. Projenizin desteklenmesine karar verilmesi durumunda ise 6 aylık dönemlerde raporlama yapılarak ödeme talep edilir.


    Girişimci Gazetesi


Projeleri İncele

Check-APP

Tüm banka hesaplarının tek ekrandan kontrol et.

Hedeflenen Fon Miktarı

25.000

Aradığım Kuaför

Kuaförler için daha fazla müşteri!

Hedeflenen Fon Miktarı

50.000

DesignerHouse

Kültür Miraslarımız İpek İğne Oyası Dünya'ya Açılıyor

Hedeflenen Fon Miktarı

12.000