Loading

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Olmanın Avantajları

Ar-Ge/Tasarım Merkezi olarak 5746 Sayılı Kanunla sağlanan vergisel avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Ar-Ge/Tasarım Merkezleri

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Olmanın Avantajları

Türkiye’de faaliyet gösteren ve sürekli olarak Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri ile uğraşan firmalar için 5746 Sayılı Kanun ile bazı vergisel avantajlar getirilmiştir. Ar-Ge Merkezi ya da Tasarım Merkezi koşullarını sağlayan firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuruda bulunarak onay alması halinde hem tescilli Ar-Ge/Tasarım Merkezi olacak hem de avantajlarından faydalanabilecektir.

Nedir Bu Avantajlar:

 1. Gelir Vergisi Stopajı: Doktora mezunu ve/veya temel bilimler konusunda Yüksek Lisans mezunu personeller için %95, yüksek lisans veya temel bilimlerde lisans mezunu personel için %90, diğer personeller için %80 Gelir Vergisi indirimi,
 2. SGK İşveren Hissesi: Ar-Ge/Tasarım Merkezi personeli için %50 SGK işveren hissesi indirimi,
 3. Damga Vergisi Teşviki: Ar-Ge/Tasarım Merkezi personeli için %100 Damga Vergisi indirimi,
 4. Gümrük Vergisi Teşviki: Kanun kapsamında Ar-Ge/Tasarım projelerinde kullanılmak üzere ithal edilen ekipman, makine vb. eşyalar Gümrük Vergisinden muaf olacaktır.
 5. Ar-Ge ve Tasarım İndirimi: Ar-Ge/Tasarım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan harcamalarının tamamı kurumlar vergisi hesaplanmasında indirim konusu yapılır.
 6. Temel Bilimler Personel İstihdamı Teşviği: Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde istihdam edilen temel bilimler mezunu personel için 2 yıl boyunca brüt asgari ücret kadar teşvik verilir.
 7. İlave Ar-Ge/Tasarım İndirimi: Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birisinde bir önceki yıla göre en az %20 artış sağlayan Ar-ge veya Tasarım Merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge, Yenilik veya Tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının %50’si de ilave olarak indirim konusu yapılabilecektir.
  1. Ar-Ge veya tasarım harcamasının toplam ciro içerisindeki payı
  2. Tescil edilen ulusal ve uluslararası patent sayısı
  3. Uluslararası destekli proje sayısı
  4. Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam ar-ge personeli sayısına oranı
  5. Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı
  6. Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı

Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinin Maddi Olmayan Avantajları Nelerdir?

Ar-Ge, yenilik veya tasarım çalışmaları yapılırken bazı kurumsal düzenlemeleri de gözden kaçırmamak gerekir. Ülkemizde bu konuda sürekli yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelerin amacı sistematik olarak Ar-Ge ve Tasarım çalışmaları yapılmasının hız kazanması ve bununla birlikte gerekli koruma ve markalaşma süreçlerinin de ilerlemesine katkı sağlanmasıdır. Ar-Ge/Tasarım Merkezi olmanın firmalara sağlayacağı maddi olmayan avantajlar ise;

 1. Ar-Ge/Tasarım Merkezi olunmasıyla firmalar Ar-Ge, yenilik ve tasarım içeren çalışmalarını sistematik olarak sürekli hale getirecektir. Bu da firmaların daha fazla katma değerli ürün ortaya çıkarmasına imkân sağlayacaktır.
 2. Nitelikli istihdamın kalıcılığının sağlanması; Firmaların en çok zorlandığı konulardan biri nitelikli istihdamın devamlılığını sağlamaktır. Verilen teşvikler sayesinde firmanın üzerindeki personel yükü azalacaktır. Bunun yanında sistematik olarak Ar-Ge/Tasarım faaliyeti ile uğraşan personelin performans-ödül sistemi ile desteklenmesi katma değerli çalışmalar yapma oranını da arttıracaktır. Böylelikle nitelikli işgücü istikrarlı olarak sürecektir.
 3. Üniversite-Sanayi işbirliği güçlenecektir. Ar-Ge merkezi olan firmaların üniversiteler ve akademisyenler ile yapacağı işbirlikleri ve ortak çalışmaları artacaktır. Bununla birlikte üniversitelerden ve akademisyenlerden kısmi zamanlı olarak danışmanlık da alınabilecektir.
 4. Bilimsel yayınları ulusla/uluslararası alanlarda sürekli takip etmek gerekecektir. Bu da firmanın Ar-Ge kabiliyetlerini ve yeni teknolojileri yakalama oranını arttıracaktır.
 5. Ar-Ge Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri için fikri, sınai mülkiyet hakları araştırmaları yapılması gerekecektir. Yapılacak araştırmalar; yeni Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi konusunda ilham verecektir. Aynı zamanda geliştirilen ürünün haklarının korunmasına olanak sağlayacaktır.
 6. Ar-Ge ve Tasarım maliyetleri kontrol altında olacaktır. Bakanlığa yapılacak olan sürekli raporlamaların dışında yapılacak muhasebesel düzenlemelerle de Ar-Ge/Tasarım giderleri de gelirleri de kontrol altında olacaktır.

Firmaların Ar-Ge/Tasarım Merkezi olmasını sağlamak için karşılaması gereken asgari özellikler bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili detaylara ise ilerleyen yazılarımızda değineceğiz.

Büşra Kalay
Redaktör / 9 Yazı / 22,0K Okunma

1989 Ankara doğumluyum Gazi Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 2010 yılından bu yana aktif bir şekilde çalışmakta olup özel sektörde finansal danışman, mali analist, kalite güvence uzmanı, proje uzmanı gibi farklı görevlerde bulundum. Firmalara ve STK’lara proje geliştirme, yatırım ve teşvik konularında danışmanlık yapmaya devam etmekteyim. Bana ulaşmak için www.ardesdanismanlik.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST