Loading

Dijitalleşmenin ve Dijital Dönüşümün COVİD-19 ile İş Dünyasına Etkileri

Dijitaleşme, Dijital Dönüşüm ve İş Dünyası ile Covid-19 Süreçleri

Dijital Dönüşüm

Dijitalleşmenin ve Dijital Dönüşümün COVİD-19 ile İş Dünyasına Etkileri

 

Dijitalleşme, ulaşılabilir bilgilerin herhangi bir bilgisayar tarafından okunabilecek şekilde analogdan dijital ortama aktarılma sürecidir.”

 

Bir iş modelini değiştirerek, yeni gelir getirmenin ve değer üretme fırsatlarını sağlamak için dijital teknolojilerin kullanımını benimsemeyi ve arttırmayı sağlamaktır”.

Dijitalleştirme; ayrıca iş modellerini, iletişimini, etkileşimleri, işlevlerini ve otonom, yarı otonom aynı zamanda manuel operasyonların karışımıyla birlikte akıllı üretim haline dönüştürmeyi ve pazarlamayı hedefler.

Dijitalleştirme, iş kavramının ötesine geçerek, dijital bir işyeri gerçekleştirmeyi, bir çalışma alanı aynı zamanda, iş gücünün farklı bir şekilde çalıştığının toplumsal ve insan faaliyetleri arasında dijital teknolojilerin bütünüdür. Dijital bir tedarik zinciri oluşturmak için hareket etme ve bilgi istihdam sürecidir. Dijitalleştirme ticarete yol açar.

Dijitalleştirmenin sonucunda artan otomasyon, iş rollerini değiştirdiği gibi, genel olarak iş süreçlerini de dijitale dönüştürmektedir.

 

Dijitalleşmenin altında konuşulan bir çoğu bildiğimiz ve uyguladığımız teknolojiler vardır. Arttırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik, Block Chain, IOT

( Nesnelerin İnterneti), Yapay Zeka, Big Data, Siber Güvenlik, Dijital Pazarlama, E-Ticaret, Bulut Teknolojisi, Mobil Uygulamalar, Robot Teknolojileri, Veri Analizi ve Madenciliği, Konuşma ve Tanıma Sistemleri, Akıllı Uygulamalar yer almıştır.

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya’nın güncel gelişmelerini takip ederek dijital dönüşüme katkı sağlamaktayız.

 

Dijitalleşmede, bu yeni teknolojileri kendi firmalarında kullandıklarını görüyoruz. Yapay Zeka ve Arttırılmış Gerçeklikle birlikte kullandıklarında bunun dijitalleşme tarafıdır. Dijitalleşme; çalışanların, müşteriler arasındaki iletişimin sağlanması için işletmelere pek çok araç sunar. Bu araçlar, işletme yönetimi ile bilginin ve dokümanların sorunsuzca aktarılmasını mümkün kılar. 

 

Dönüşüm (conversion), kullanıcı deneyimi bağlamında bir web sitesi, web sayfası, mobil uygulama ya da ekran ziyaretleri içinde, amaçlanan aksiyon veya aksiyonların gerçekleşme oranını yüzdesel olarak ifade eder.

 

Dijital dönüşüm ise; iş faaliyet ve süreçlerin, yetkinliklerin ve modellerin, dijital teknolojilerin değişimlerini, fırsatlarını, stratejik olarak toplum üzerindeki etkilerini kaldırır. Yenilik yolunda, sadece veri ve süreci sayısallaştırmak değildir. Derin ve mevcut süreci hızlandıran yeni eko sistemler genelinde tüm işletmeleri dönüşüme sağlamaktadır.

 

Tüketicilerin Davranışları, Dijitalleşme ve Hızlı Büyüyen Teknolojiler

Dijital dönüşümü etkilemiş bulunmakta. Dijitalleştirmenin hem bilgi teknolojisi ve kültür boyutu vardır. Bilgi teknolojisi, sayısallaştırılmış bilgi işlenerek, analitik ve iç görü sistemleri oluşturur. Kültür boyutu ise; dijital teknoloji ve dijitalde yer alan platformları kullanmaktır.

 

Dijital teknolojinin ürünlerinde, hayatımızda eğitim, teknoloji, sağlık, ulaşım, imalat, tarım, sanayii, perakende, finans gibi ve daha birçok alanda bu dönüşüm yaşanıyor. Bir çok mesleği de ortadan kaldırmakta, aynı zamanda iş ve meslek tanımlarını değiştirerek birçok yeni iş ve mesleği ortaya çıkarmaktadır.

 

 

Dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 ile hayatımıza girmeye başladı. Endüstri 4.0 ise ; üretim tesisinde sensörü koyup bütün süreci sensörler sayesinde takip edip, yapay zeka tarafından analiz ederek oluşturulur. Bu sadece arka tarafta yazılım kurulup sensörler ile bağlanmıyor ve otomasyon için kullanılmıyorsa bu dijital dönüşüm değil dijitalleşme olur.

 

Dijital dönüşüm ; zorunluluk haline gelir. Seçim ve tercih olmaz. Şirketlerin rekabet altında olup, iş yapış şekillerini gözden geçirip, iz süreçlerine entegre etmelerini sağlamaktır. Verimlerini arttırma yönünde bakıldığında, bu değişimleri gerçekleştiremeyen şirketler piyasada yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

İşletme sahipleri bu sistemin nasıl çalıştığını ve müşterilere nasıl değer sağladıkları konusunda köklü değişikliklerin ilerleme bilgisini vermelidirler. ;Hizmet ve etkin organizasyon sağlamalıdırlar.

 

 

Dijital dönüşümde giderek artan çeşitlilikte yaşamın tüm faaliyetleri ile ilgili anlık veri toplanmasıdır. Big Datanın gücü burada. Bu verilerde raporların elde edilmesidir. Yapay zekanın, makine öğrenmesinin tahmin eden bir gücünün anlatımına dönüştürmesini hedefler. İşletmede dijital dönüşüm; verilerle odaklı inovasyon projesi teknoloji farkındalığı, sürecin kaliteli, izlenebilir ve üretkenliğini ortaya koymasıdır.

 

 

Tedarik, planlama yaparken, müşteri memnuniyetini sorgulamak. Dönüşüm programını oluşturmak isterseniz ölçeğe bağlı, özel bir yol haritası stratejik boşlukları belirleyerek yetkinliklerine özel ihtiyacı oluşturmak. Trend odaklı ve sonuç odaklı olmalısınız.

 

Covid-19 pandemi süreci, bizlere bilgisayarların desteklediği bilimsel çalışmalar teknolojinin bilime katkısını gözler önüne seriyor. lokasyonumuzu belli etmeden artık bağımsız bir şekilde işlerimize çalışmayı öğretir oldu. Bunu sadece işlere değil, birbirimize davranışımızı da etkiler duruma getirdi. Alışverişte hem gıda, hem giyim sektörü olsun, ev ihtiyacımızdan , çocuklarımızın eğitimine kadar hatta sağlık taramalarımızın bile bilgilendirilmesini uzaktan teknolojinin gelişimi ile yapar durumdayız.

Geleceğin iş gücünü oluşturmanın ve işletmelerinin odağında; müşteri deneyimini , varlıkların doğasını ve değerini değiştirmeden teknolojilerin bir araya getirilmesine yardımcı olacak veri strateji merkezi olan BULUT hizmet alt yapısını sunmaya başlamıştır. Public – (Genel) , Private (Özel) ve Hibrit hizmetidir.

 

 

PUBLIC – (Genel) Bulut Hizmeti; düşük maliyetlerle veri depolamak, veri arşivlemek, uygulama barındırmak, büyük boyutlu uygulamalar için otomatik ölçeklendirme yapabilmek ve gecikme toleranssız ‌web katmanları oluşturabilmek için oldukça idealdir.

Bunun yanı sıra ; Yüksek hacimli, düşük güvenliğe ihtiyaç duyulan iş yükleri, bazı kamuya dönük operasyonlar, uzun süreli depolama ve verileri arşivleme sistemi, işbirliği projelerini gerçekleştirmektir.

 

PRİVATE (Özel) Bulut Hizmeti; Küçük ve Orta ölçekli kuruluşlar için önemli ölçüde pahalı ve birçok durum için uygun olmayan bir seçenek haline gelebilir.

Tahmin edilebilir, kullanım modellerine sahip iş yükleri, Sıkı Güvenlik ve Gizlilik düzenlemeleriyle hassas iş yükleri, Geliştirilmiş kontrole ihtiyaç duyan ve bunu sağlayabilecek büyük ölçekli kuruluşlar

Genel bulutta çalışmayan eski uygulamalar bu hizmette yer alıyor.

 

HİBRİT BULUT Hizmeti,PrivateÖzel Bulutun sağladığı esneklik ve ölçeklenebilirliği ‌public bulut maliyet avantajı ile elde edebilme kolaylığı sunar. Kuruluşlar, ‌hibrit bulut sayesinde uzak ‌data sistemlerini mümkün olan en pratik veri depolama altyapısı ile donatabilirler. 

 

Özel ve Genel Buluttaki her şey, Genel bulutun operasyonel esnekliğine ve özel bir ortamın gizliliğine ihtiyaç duyan kuruluşlara hizmet vermektedir.

 

Covid krizinin getirdikleri ile bilim, teknolojinin önüne geçti. Teknoloji, doğadan üstün olmadığı ortaya çıktı. Çeviklik, İletişim, İnovasyon ve

Otomasyondan daha öne çıktı. Verilerin krizi anlaması ile her şey daha netleşti.

 

Büyümek mi ? Sürdürmek mi ? Verimlilik mi ? Çeviklik mi ? Sürdürebilirlik ve Kullanışlılık Analitiğini bu kriz sürecinde görüyoruz.

 

Sormak ve danışmak istediğiniz her türlü sorularınız için bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

Müge Oralbay
Standart Üye / 18 Yazı / 20,0K Okunma

1982 yılında İstanbul ‘da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Marmara Koleji’nde bitirip ardından , Üniversiteyi Sinema TV Yapım Yönetim TV Programcılığı Bölümünden mezun oldu. Stajını Kanal D de Zaga programında Yapım Yardımcısı olarak tamamlamıştır. Değerli Duayen Prodüktör İzzet Öz’ün yanında, Yönetmen Yardımcısı olarak çeşitli klip çekimlerinde yer almıştır. Ardından Eski TV8 kanalında Packshot Programında Yapım Ekibinde ardından Elmavizyon TV de bir çok programın Yapım Sorumluluğunu üstlenmiştir. 2004 yılından itibaren Number One TV ve diğer kanalı Fashion TV Türkiye’de bir buçuk sene, ardından da iki buçuk sene boyunca Atv Kanalı’nda Yayın Sorumlusu olarak yer almıştır. 2009 senesinde Medya Sektörünün diğer kollarından PR – Medya İlişkileri Sorumlusu olarak Halkla ilişkiler ajansında çalışmaya başlamıştır. Sonrasında Magazin Portallarında Mekan Editörlüğü ve Magazin Dergilerinde moda editörlüğü yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Medya Sertifika Programı, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı, Temel Düzey Halkla İlişkiler ve Reklam Sertifika Programı, İş Zeka Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kriz Yönetimi, Münazara ve Sunum Teknikleri, NLP Uzmanlık, Beden Dili, İnovasyon ve Liderlik, Sosyal Medya’da Liderlik, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kendimize ve Topluma Liderlik, Stratejik Planlama, Çatışma Yönetimi, Sosyal Girşimcilik, İmaj ve İletişim, Networking, Dijitalin Pazarlama İletişimindeki Yeri, İyi niyetli Reklamcılık, Viral Pazarlama 2.0, Sosyal Ağlarda Halkla İlişkiler ve Pazarlama ve SEO , Facebook , Instagram, LinkedIn ve bir çok eğitimlerini tamamlamıştır. Halen de güncel trendleri okuyup takip etmektedir. Bir çok haber portalında da uzmanlığını yazılarıyla Köşesinde yer vermiştir. 2012 senesinden itibaren Girişimciliğini farklı sektörlerden oluşan müşterilerin markalarını, sosyal medya ve yazılı basın ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Uzmanlığını İletişim ve Marka danışmanlığı yönetimi üzerine yapmaktadır. 2014 Aralık ayından bu yana Pazarlama, Halkla İlişkiler, Marka çerçevesiyle bir Türk şirketinde Proje Finans ve Yönetim Danışmanlığı şirketinde Stratejik İletişim Danışmanı ve Proje Ortağı olarak profesyonel bir şekilde devam etmektedir. Uzun bir süredir Girişimciliğini Bodrum’da yaşayarak çalışmaya devam etmektedir. İletişim Danışmanı- Dijital Pazarlama, Sosyal Medya ve Marka Uzmanı olarak küçük , orta ölçekli şirketlere danışmanlık vermektedir. Orta ve Büyük ölçekli şirketlere de bazı uzman olduğu alanda eğitimler hazırlamıştır. Uzman olduğu konularda Online Eğitimler vermek için çalışmalar yapmaktadır. Danışmak istediğiniz sorularınız İçin sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz .


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST