Loading

E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlüğe Girdi.

E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yürürlüğe Girdi.

geçici foto

25 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren E-İhracat Destekleri Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile, şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/ veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkan sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. İlgili Bakanlık Ticaret Bakanlığıdır.

 

Bu noktada öncelikle, önemli bazı tanımlara yer verelim.

 • Dijital Pazarlama: Ürünlerin pazarlama ve reklam süreçlerinin arama motoru, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulama gibi kanallar aracılığıyla dijital ortamlardan yürütülmesi ile gerçekleştirilen ve potansiyel müşterilere uzaktan iletişim araçlarıyla ulaşılmasına imkan veren pazarlama yöntemidir.
 • Dijital Pazaryeri Tanıtımları: Dijital pazaryerinde tıklama başına ödeme yapılabilen reklamların kullanılması suretiyle uygulanan pazarlama yöntemleri dahil ürünlerin ve markanın pazaryerlerinde ön plana çıkartılmasına yönelik aracı hizmet sağlayıcı şirket tarafından sunulan dijital pazarlama hizmetleridir.
 • E-İhracat (Elektronik İhracat): Uzaktan iletişim araçlarıyla basitleştirilmiş gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi ile başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen ve e-ticaret olarak beyan edilen mesafeli satıştır.
 • E-İhracat Konsorsiyumu: E-ihracatı uçtan uca yapabilen, doğrudan tüketiciye ulaşan e-ticaret satış modellerine, yeterli insan kaynağı ve bilgi birikimine sahip, yurt dışı depolama dağıtım ve/veya iade yönetim imkanları ile yurt dışı pazaryerleri entegrasyonu olan ve imalatçı şirketlerin üretimlerini e-ihracata yönlendirmek üzere Bakanlıkça E-İhracat Konsorsiyumu statüsü verilen şirketlerdir.
 • E-ticaret Paydaşı: Yurt dışı pazaryerlerine giriş şartı olarak sunulan veya ülkenin e-ticaret pazarına girişinde zorunlu olarak hizmet alınması gereken ilgili ülkede faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşlardır.
 • İşbirliği Kuruluşu: Bakanlık tarafından belirlene kamu kurum ve kuruluşlarını, sektörel çatı kuruluşlarını ve mal/e-ticaret sektörlerindeki diğer kuruluşlar ile E-ihracat Konsorsiyumlarıdır.
 • Pazaryeri: Elektronik ticaret pazaryerinde elektronik hizmet sağlayıcılarının mal teminine yönelik alıcı ve satıcıların, elektronik ortamda mal ticaretine yönelik olarak sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan, iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı şirketleri ve bunların aracılık hizmetlerini sunduğu elektronik ticaret ortamıdır.
 • Perakende E-ticaret Siteleri: Kendi markasına ait e-ticaret sitesi üzerinden perakende mağazacılık satışları gerçekleştiren, toplam satış hasılatının en az üçte ikisi çevrim içi olan ve iş merkezi Türkiye’de bulunan elektronik ticaret hizmet sağlayıcı şirketlerdir.
 • Sipariş Karşılama: E-ihracat kapsamında şirketin yeni bir siparişinin, son varış noktasındaki depo hizmetlerinden varı ülkesindeki müşteriye ulaştırılmasıdır.
 • Yararlanıcılar: E-ihracata yönelik ikinci bölümde saylan desteklerden faydalanabilen şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve B2B platformlarıdır.
 • Yurt Dışı Pazaryerleri: Üçten fazla ülkede faaliyet gösteren veya iş merkezinin yerleşik olduğu yabancı ülkede e-ticaret pazar payında en az paya sahip olan pazaryerleridir.

 

Yararlanıcılar Yönelik Destekler Nelerdir?

Hangi Yararlanıcılar?

Hangi Konularda?

Hangi Destekler?

E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri.

Pazara Giriş Rapor Desteği;

Yurt dışında e-ticaret ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporların giderleri.

Giderin P’si oranında ve yıllık 1.500.000.-TL’ye kadar destek.

Şirketler, E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri.

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği;

Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği dijital reklam üzerinden dönen toplam satışlarının ’sini aşmayan dijital pazaryeri tanıtım giderleri.

P oranında ve her pazaryeri için 3 yıl süreyle desteklenir.

Destek yıllık,

- Şirketlerde 7.500.000.-TL’yi,

- Perakende e-ticaret sitelerinde 15.000.000.-TL’yi,

- E-ihracat Konsorsiyumları için 25.000.000.-TL’yi geçemez.

E-ihracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, B2B platformları, pazaryerleri.

E-ihracat Tanıtım Desteği;

Dijital Pazaryeri Tanıtım Desteği hükmü hariç, Bakanlığın belirleyeceği diğer pazarlama faaliyetlerinin giderleri.

P oranında ve her ülke için 3 yıl süresince destek.

Destek yıllık,

- B2B platformlarında 4.000.000.-TL’yi,

- E-ihracat Konsorsiyumları için 15.000.000.-TL’yi,

- Perakende e-ticaret siteleri için yıllık 25.000.000.-TL’yi,

- Pazaryerleri için yıllık 30.000.000.-TL’yi geçemez.

Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri.

Sipariş Karşılama Hizmeti;

İlgili ülkedeki toplam e-ticaret satışlarının ’unu aşmayan sipariş karşılama giderleri.

P oranında ve her ülke için 3 yıl süresince destek.

Destek yıllık,

- Şirketlerde 7.500.000.-TL’yi,

- Pazaryerlerinde 15.000.000.-TL’yi,

- Perakende e-ticaret sitelerinde ve E-ihracat Konsorsiyumlarında 25.000.000.-TL’yi geçemez.

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri.

Depo Kiralama;

Ürünlerin hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışında depolara ilişkin kira giderleri.

Her bir birim başına P oranında,

Her bir ülke için en fazla 3 yıl olmak üzere yıllık 5.000.000.-TL’ye kadar destek.

Kira desteğinden en fazla 25 birim için faydalanma imkanı vardır.

Destek yıllık,

- Şirketlerde 7.500.000.-TL’yi,

- Pazaryerlerinde 15.000.000.-TL’yi,

- Perakende e-ticaret sitelerinde ve E-ihracat Konsorsiyumlarında 25.000.000.-TL’yi geçemez.

E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri.

Yurt Dışı Pazar Yeri Entegrasyon Desteği;

Yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri.

En fazla 6 pazaryeri entegrasyonu için P oranında ve pazaryeri başına 3 yıl süreyle; bir entegrasyon için en fazla 200.000.-TL’ye kadar destek.

Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri.

Çevrim İçi Mağaza ve Hedef Ülke E-ticaret Paydaşlarından Alınan Hizmet Desteği;

Hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemelerine ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri.

Her ülke için 3 yıl süresince, P oranında olmak üzere yıllık;

- E-ihracat Konsorsiyumları için en fazla 3.000.000.-TL’ye,

- Şirketler ve perakende e-ticaret siteleri için en fazla 1.500.000.-TL’ye kadar destek.

Şirketler, E-İhracat Konsorsiyumları, perakende e-ticaret siteleri.

Pazaryeri Komisyon Gideri Desteği;

Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri.

3 yıl süreyle, P oranında destek.

Destek yıllık;

- Şirketlerde 750.000.-TL’yi,

- Perakende e-ticaret sitelerinde 2.500.000.-TL’yi, E-ihracat Konsorsiyumları 3.000.000.-TL’yi geçemez.

 

*** Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

 

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 43,6K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST