Loading

Faydalanabileceğiniz Sosyal Medya Pazarlama İstatistikleri

pembe panter

Sosyal Medya, markalar için günden güne öneminin arttığı ve bu sektöre ciddi yatırımların gerçekleştiği bir alandır. Günümüzde ise, en etkili pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştiği platformlar arasında yer almaktadır. Sosyal Medya Pazarlama, bir ürün veya hizmetin sosyal medya ağları üzerinde tanıtımının, reklamının, marka bilinirliğinin artırılması vb. işlemlerin gerçekleştirildiği bir pazarlama yöntemidir. Bir başka ifadeyle, sosyal medya platformları üzerinden yapılan tüm pazarlama stratejilerine ‘Sosyal Medya Pazarlaması’ denilmektedir.

Markaların bu pazarlama yöntemini tercih etmelerinin en önemli sebeplerinden biri; geleneksel pazarlama’da hedef kitleye tam olarak ulaşılması mümkün değildir ya da çok daha fazla maliyetli olmaktadır. Ancak sosyal medya pazarlaması, daha az bütçe ile doğru hedef kitleye ve daha fazla kişiye erişmeye olanak sağlamaktadır. Diğer bir önemli sebebi ise; çift taraflı etkileşimin sağlanması ve bunun kısa sürede gerçekleşiyor olmasıdır. Örneğin, bir ürün ya da hizmet ile ilgili olumsuz bir durum yaşandı. Tüketicinin bu şikayetini, markanın sosyal medya hesaplarından iletmesi ve markanın ise bu şikayeti kısa sürede çözüyor olması, olası bir felaketten koruyabileceği gibi her iki tarafa da kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

Son yıllarda sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması; işletmelerin hedef müşteri gruplarıyla iletişim kurmak, marka bilinirliğini arttırmak ve müşteri bağlılığı sağlamak gibi pazarlama amaçlarına ulaşmak için Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Bloglar ve YouTube gibi sosyal medya araçlarını kullanmalarını gerekli kılmıştır. Bu yazıda, sosyal medya pazarlamasını uygulamak isteyen işletme yöneticilerinin dikkatlerini sürdürülebilir sosyal medya pazarlamasına çekmek ve sosyal medya pazarlaması uygulamalarının etkinliğinin ölçümünün önemini ortaya koymaktır.

Strateji

Sosyal medya pazarlama uzmanlarının %47 si, en büyük zorluğun iş hedeflerini destekleyen stratejiler geliştirmek olduğunu söylüyor.

Tüketici İç Görüleri

Sosyal medya pazarlama uzmanlarının %71’ sosyal medya kanallarından diğer departmanlara tüketici iç görüleri aktarabildiklerin söylüyor.

Marka Takibi

Yeni ürün veya hizmetleri öğrenmek için, tüketicilerin %50’ si markaları sosyal olarak takip ediyor.

E Ticaret

Tüketicilerin %67’ si sosyal medyada takip ettikleri bir markanın ürünlerini satın almaya öncelik verebileceklerini belirtiyorlar.

Kreatif İçerik

Tüketicilerin %46’ sı markaları sadece ilham verici içeriklerinden dolayı takip ediyor.

Sosyal Medya Grupları

Sosyal medya pazarlama uzmanlarının %40’ ı Facebook ve LinkedIn gibi özel topluluk gruplarının gelecekte daha önemli hale geleceğine inanıyor.

Ürün İçeriği

Bir markanın çalışanları ürün veya hizmetleri hakkında bilgi verdiğinde, tüketicilerin %45’ i ilgili ürünü veya hizmeti daha derin araştırmaya yöneliyor.

Tüketiciyi Dinleme

Sosyal medya pazarlama uzmanlarının %63’ü önümüzdeki yıl boyunca ‘’dinlemenin’’ daha önemli olacağına inanıyor.

Video İçerik

Tüketicilerin %45’ i sosyal medyada markalardan daha fazla canlı video görmek istediklerini söylüyorlar.

Sonuç olarak, pazarlama yöneticileri açısından sosyal medyada yer almanın kaçınılmaz olduğu günümüzde, sosyal medya uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılması önemlidir. Etkin kullanılabilmesi için, öncelikle işletmelerin sosyal medyada yer alma amaçlarını iyi belirlemeleri ve bu amaçlara uygun uzun vadeli sürdürülebilir sosyal medya stratejileri ortaya koymaları ve uygulamaları gerekir. Daha sonra uyguladıkları stratejilerin amaçlarına uygun sonuçlar doğurup doğurmadığını ölçmeleri gerekir. İşletmeler etkinlik ölçümünde daha çok yatırımın getirisine odaklanmaktadır. Fakat, sosyal medyaya yatırım getirisinin ölçümünün net rakamlara dönüştürülmesi oldukça zordur, bu nedenle etkinlik ölçümü olarak bakmak daha doğrudur.

Dilek Seferoğlu
Yönetici / 290 Yazı / 419,3K Okunma


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST