Loading

Girişimciler, Ekibiniz de Fikriniz Kadar Güçlü mü?

Startup'larda, İşin gerektirdiği Teknik ve de Sosyal bilgi ve beceriler açısından, güçlü ve uyumlu bir Ekibin olması son derece önemlidir !

Ekip Çalışması

Girişimciler, işlerinin gerektirdiği doğru bilgi ve beceriler ile donatılmış bir Ekibi nasıl oluşturabilir ve yönetebilirler? Karlılık ve Sürdürülebilirliklerini nasıl artırabilirler?

Kasım 2015 – Nisan 2018 arası dönemde, TEB (Türkiye Ekonomi Bankası) – TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) Girişimcilik Programı kapsamında;

Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi TTO’leri (Teknoloji Transfer Ofisleri) bünyesinde faaliyet gösteren Tekno Girişimcilere “DISC ile Yönetim Becerileri” Eğitimleri verdim.

Bu eğitimlerin hedefi, tam da ilk paragrafta belirttiğim ihtiyaçlara çözüm yaratmaktı. Girişimcileri; işlerinin gerektirdiği doğru bilgi ve beceriler ile donatılmış bir Ekibi nasıl oluşturabilecekleri ve yönetebilecekleri konusunda bilgilendirmek, karlılık ve sürdürülebilirliklerini artırmak.

Eğitimlerde; DISC Davranış Profili tekniklerini kullanarak, ortakları ile nasıl doğru ve verimli iletişim sağlayabilirler? Ekibe yeni üyeleri nasıl seçebilirler? Daha iyi bir işletme sahibi, yönetici, lider nasıl olunur? ve benzeri birçok konuda bilgi ve deneyim paylaşımında bulundum.

DISC Davranış Profili’ni neden kullandım? Girişimciler açısından nasıl fark yaratır? Bu sorulara cevap vermek için, sizlerle, DISC Davranış Profili ile ilgili temel bilgileri paylaşmak isterim.

D.I.S.C.’i, ilk olarak “Emotions of Normal People” (Normal İnsanların Duyguları) kitabıyla 1928 yılında tanımlayan ve teorisini ortaya koyan kişi, yalan makinasının da mucidi olan Dr. William Moulton Marston’dır.

 • Dominant (Dominant)
 • z Bırakan (Influencing)
 • Sadık (Steady)
 • Ciddi (Compliant)

DISC Davranış Profili Neden Önemli?

 • Herkes 4 DISC stili karakteristiklerini taşır, baskınlık dereceleri farklıdır.
 • DiSC stilimiz; yaşam deneyimimiz, eğitimimiz ve olgunluk faktörlerinden etkilenir.
 • Kendimizi daha iyi tanımamızı sağlar. Bu kazanım, başkaları ile iletişimde başarılı olmamızı sağlayan ilk adımdır.
 • Başkalarının DISC Stillerini öğrenmek onların önceliklerini anlamamızı sağlar .

 

DISC Davranış Profillerinin Karakteristikleri Nelerdir?

D Davranış Profili : Güç Odaklı, Rekabetçi, Sonuç Odaklı, Kontrolün Kendisinde Olmasını İsteyen, Başarı Odaklı, Yavaşlıktan ve Verimsizlikten Hoşlanmayan, Hızlı Karar Veren, Seçici Dinleyen.

I Davranış Profili : İnsan Odaklı, Coşkulu, İyimser, Enerjik, Esneklik ve Çeşitliliğe Önem Veren, Sosyal Çevresi Geniş, Rutin İşlerden ve Formallikten Hoşlanmayan, Spontane Karar Veren, İş Takibinde Zayıf.

S Davranış Profili : Güven Odaklı, Sakin, Sabırlı, Arkadaş Canlısı, Yakın İlişkilere Önem Veren, Tutarlı, Sabırsızlık ve Önemsenmemekten Hoşlanmayan, Başkalarını da Düşünerek Karar Veren, Değişime Direnen.

C Davranış Profili : Kural Odaklı, Analitik, Detaycı, Beklentisi Yüksek, Planlı ve Organize Olmaya Önem Veren, Doğru İş Yapmaya Önem Veren, Sürprizler ve Kararsızlıktan Hoşlanmayan, Tedbirli ve Verilere Dayanarak Karar Veren, Kendisini ve Başkalarını Eleştiren.

DISC Davranış Profili Girişimcilere Hangi Alanlarda Fayda Sağlar?

 • İşletme bünyesindeki İdeal İş Profili’nin oluşturulmasında.
 • Yeni ekip üyesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Seçme ve Değerlendirme sürecinde doğru kişinin işe yerleştirilmesinde.
 • Re-Organizasyon gerektiği durumlarda, kişilerin, organizasyon içinde Doğru Pozisyonlandırılmasında.
 • İşletme bünyesinde, Takımların Oluşturulmasında.
 • Çalışanların Kariyer Gelişimi ve Yönetimi sürecinde.
 • Satış Ekiplerine verilecek Satış Eğitimlerinde.

İşletmelerde; “doğru işe doğru insan” seçilmesinin, ve de, kendimizi ve ekip arkadaşlarımızı doğru tanıyarak etkili ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulmasının, işletmelerin karlılığına ve sürdürülebilirliğine çok büyük etkisi bulunmaktadır.

Bu bağlamda; DISC Davranış Profili değerlendirmeleri konusunda bilgili İşletme Sahipleri ve Ekipleri, rekabette önemli bir avantaj elde etmektedirler.

Ben Eğitimlerimde ve Danışmanlık Hizmetlerimde, değerlendirme konusunda Dünyanın en deneyimli firmalarından biri olan Assessments 24x7 (www.assessments24x7.com)‘nin DISC Anketi'ni ve anket sonucuna göre düzenlenen 40 sayfalık DISC Raporu’nu kullanıyorum. 

Değerli Girişimciler, Ekibiniz de Fikriniz kadar güçlü ise, Karlı ve Sürdürülebilir bir İş Sahibi olmak için çok büyük avantaja sahip olursunuz ...

Yazımı, Assessments 24x7’nin kurucusu Tony Alessandra’nın Platin Kuralı ile noktalamak istiyorum..

Başkalarına, Onlara Nasıl Davranılmasını İstiyorlarsa Öyle Davranın !

Sibel KINAK
Standart Üye / 1 Yazı / 4,8K Okunma

Talent Hunter I Employee Engagement and Workforce Sustainability Expert I Executive Coach I Management Consultant I Growth Mindset Leader


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST