Loading

İSEFAM'da Kitle Fonlaması ve Sunduğu İmkanlar Konulu Çalıştay Tamamlandı

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından “Kitle Fonlaması ve Sunduğu İmkânlar” konulu bir çalıştay düzenlendi.

İSEFAM

SAÜ Rektörlük Senato Salonunda yapılan çalıştay Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve İSEFAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışır’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

“SAÜ bu alanda öncülük edebilir”

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, 13’üncüsü düzenledikleri İSEFAM çalıştaylarının bu alanda Türkiye’deki geç kalmışlığı önemli ölçüde gidermeyi amaçladığını belirterek, bu çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını dile getirdi. Prof. Dr. Savaşan, “Arkadaşlarımız akademik ve uygulamaya dönük alanlarda katkılarda bulundular. Sakarya Üniversitesi bu alanda belki de akademik olarak tamamen öncülük yapabilir. Hayr’ola gibi programlarımız içerisinde birtakım pilot uygulamalar yapılabilir” dedi.

İSEFAM’ın Türkiye’de bu alanda ayrı bir yere sahip olma yolunda hızla ilerlediğine dikkat çeken Rektör Savaşan, “Zor bir alandayız. İslam dünyasında hem ekonomik olarak hem de finans piyasasına hâkimiyet anlamında durumumuz çok iyi değil. Üzerimize düşen görevler var. Bu kuşatılmışlıktan, esas itibariyle bu üretememekten nasıl kurtulabiliriz? Buna yoğunlaşmamız lazım. Bir taraftan akademik olarak bilgiyi edinmeli, yaymalı, diğer taraftan yeni bilgiler üretmeli ve bu bilgileri uygulamaya sokmalıyız. Kitlesel fonlama gibi İslami finans araçlarına ilişkin yasal düzenlemeler hızlı bir şekilde yapılıyor. Bizim bu alanda çalışan hocalarımızın da katkıyı ivedilikle vermesi, İslami finans araçlarının daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

“Yenilikler ve soru işaretleri konuşulacak”

İSEFAM Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çalışır da konuşmasında merkezin amaçlarından ve hedeflerinden bahsetti. İslam ekonomisi ve finansı alanında düzenledikleri çalıştaylarda bu alanda öncü isimleri davet ettiklerini dile getiren Çalışır, “Bugün de burada kitle fonlamasının nasıl işleyeceği ve nasıl şekilleneceği ile ilgili uzmanların görüşlerini ortaya koymaya çalışacağız. Bilindiği üzere geçen yıl 3 Ekim’de Resmi Gazete’de bununla ilgili tebliğ yayınlandı. Birçok yenilikleri içinde barındıran bu tebliğ, aynı zamanda bazı soru işaretlerini de içinde barındırıyor. Bu konuda çalıştayımızda bunları da açıklamayı amaçlıyoruz” dedi.

Çalıştaya fonbulucu.com Katıldı

İSEFAM'ın düzenlediği çalıştaya fonbulucu.com adına katılan Hakan YILDIZ da mevzuat, çalışmalar ve yaklaşımlarla ilgili görüşlerini ve bilgilerini aktardı. 

Kitle fonlaması üç oturumda ele alındı

Çalıştayın ilk oturumunda başkanlık yapan Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Bilen, sermayenin üretimi, temerküzü ve dağılımı meselesinin günümüz finans sistemindeki önemine değinerek, bu meselelerin İslam ekonomisi çerçevesinde tartışılmasının elzem olduğunu belirtti. İlk oturumda konuşan KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, bir Ar-Ge Vakfı bünyesinde oluşturulacak kitle fonlaması sistemi önerisinde bulundu. Prof. Dr. Çizakça, bu sistemde fonlar ve bağışların esham sistemiyle toplanmasını, İsrail’de uygulanan “yozma” sistemine benzer şekilde dağıtılmasını önerdi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Keşli, paya dayalı kitle fonlaması tebliğinin hukuki esaslarını değerlendirdi. Oturumun son konuşmasını yapan İSEFAM Arş. Gör. Beşir Çalışkan, kitle fonlaması hakkında bilgi vererek, bu uygulamayı İslami finans açısından değerlendirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan’ın başkanlık yaptığı ikinci oturumda Fonbulucu Kitle Fonlaması Platformu’nun kurucu ortağı Hakan Yıldız, kitle fonlaması platformları ile ilgili güncel durum ve gelecek beklentilerini ele aldı. Bu bağlamda kitle fonlaması platformlarına duyulan ihtiyaca değinen Yıldız, küresel ve ulusal bazda faaliyet gösteren kitle fonlaması platformlarını rakamlar vererek anlattı. MKK Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Dr. Özgür Uysal, kitle fonlamasında MKK’nin rolünü ele aldı. Uysal, bu çerçevede girişimci ve yatırımcıların platforma kaydedilmesi, emanet yetkilisi tarafından fonların toplanıp girişimci şirkete aktarılması ve projenin başlatılması süreçlerini ayrıntılı olarak anlattı. Takasbank Ödeme ve Transfer Hizmetleri Bölümü Direktörü Nesrin Özkurt, kitle fonlamasında Takasbank’ın rolünden bahsetti. Takasbank’ın uygulamada temelde emanet yetkilisi olarak yer aldığını ifade eden Özkurt, fonların emanet hesaplarında tutularak hedeflenen miktarın toplanmasından sonra girişim şirketinin hesabına aktarıldığını söyledi. Oturumda son konuşmasını yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Uzmanı Burak Görmez, kitle fonlamasında SPK’nın rolüne dair açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda ödül ve bağış temelli kitle fonlaması uygulamalarının SPK tarafından düzenlenmediğini belirten Görmez, paya dayalı kitle fonlamasına dair tebliğin çıktığını ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini söyledi.

SAÜ öğretim üyesi ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş’ün oturum başkanlığını yaptığı üçüncü oturumda, ilk konuşmayı “Kitle Fonlamasına Katılımda Etkili Olan Sosyal Dinamikler” başlığıyla Dr. Melek Demiray yaptı. Konuyu sosyal sermaye teorisi bağlamında ele alan Demiray, sosyal sistemdeki gömülü kaynakların nasıl faaliyete geçirilebileceği konusu üzerinde durdu. Demiray, ayrıca Türkiye’de fon sağlayıcıyı korumaya yönelik regülasyonların güven problemini aşma noktasında önemli olduğunu ifade etti. İSEFAM Arş. Gör. Mervan Selçuk, bir finansman yöntemi olarak kripto para arzı ve kitle fonlaması arasındaki farkları ele aldı. Konuşmasında kripto para ile kitle fonlaması uygulamalarının ortaya çıkışına değinen Selçuk, bu bağlamda blockchain tabanlı ihraç edilen kitle fonlaması platformlarından bahsetti. Oturumun son konuşmasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Arş. Gör. Burak Çıkıryel, konut finansmanı için kitle fonlamasına dayalı bir model önerisi getirdi. Çıkıryel, bu çerçevede bankayı aradan çıkararak kitle fonlaması yoluyla konut finansmanının gerçekleştirilme sürecini anlattı.

Kapanış paneli

Çalıştayın kapanış panelinde KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, MKK Genel Müdürü Ekrem Arıkan, Finansal Kurumlar Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Altun, Fonbulucu Kitle Fonlaması Platformu’nun kurucu ortağı Hakan Yıldız, İstanbul Üniversitesi Kitlesel Fonlama Araştırma ve Uygulama Merkezi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Sırma ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Fintek Proje Direktörü Onur Cem Gökmen, konuyla ilgili genel ve toparlayıcı değerlendirmelerde bulundu. Kapanış panelinde finansal sistemin merkezinde olan güven unsuruna vurgu yapılarak güven zedelenmesi probleminin aşılmasının, sistemin gelişimi açısından elzem olduğu belirtildi.

 

Kaynak:
http://www.adayorum.com/kitle-fonlamasi-ve-sundugu-imk-nlar-konusuldu.html

Hakan Yıldız
Yönetici / 318 Yazı / 1,1M Okunma

1972 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. Bir çok girişimcilik faaliyetinde bulundu ve kendi şirketlerini yönetti. 2003 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev alan Yıldız, Ataköy Marina, Türk Hava Yolları ve Erdemir A.Ş. gibi şirketlerde orta düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2016 yılına kadar süren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndaki görevinin ardından Eltemtek A.Ş. ‘de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2016 yılı Nisan ayında kamu görevlerinden ayrılarak Global Markets Turkey’i kurdu ve Norveç merkezli Global IT şirketine bir süre danışmanlık hizmeti verdi. Şu an finans ve enerji ticareti alanlarında iki fintech şirketi yöneten Yıldız, ülkemizdeki ilk Kitle Fonlaması platformlarından biri olan fonbulucu.com’un kurucusudur. Girişimcilik ve Kitle Fonlaması üzerine bir çok  makalesi bulunmakta olup, girişimcilik ekosistemi içerisinde fonlama ve bilgilendirmeyi görev edinen Girişimci Gazetesi, Fonbulucu Invest, Fikirler Yarışıyor, Non Stop Fund gibi bir çok platformu da yönetmektedir. Mentor, Girişimci ve Melek Yatırımcı da olan Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST