Loading

İşletme Bilimi

İşletme

İşletme Bilimi

İşletme içi ve işletmeler arası faaliyet ve olaylarla ilgili sebep - sonuç ilişkilerini ele alarak, işletmenin hedeflerine en etkin ve verimli bir şekilde nasıl ulaşacağını inceleyen bilim dalıdır. 

Sermaye, üretimi bazen mümkün kılar bazen de daha verimli hale getirir. İlk insanlar, sadece emek ve doğayı kullanarak üretimde bulunmuş ve ihtiyaçlarını karşılamışlardır.

Girişimci 

Girişimci, üretim elemanlarını (doğa, emek, sermaye) sistemli ve bilinçli bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini sağlayan kişidir. Doğa, emek ve sermaye gibi üretim faktörlerini fayda sağlayacak mal ve hizmete dönüştüren dördüncü üretim faktörüdür. İşletmelerin başarı derecelerinin farklı olması, genelde girişimci faktöründen kaynaklanır. Girişimci, risk üstlenir, kar amaçlar, üretimi ve organizasyonu gerçekleştirir.

Ekonomi 

Sınırsız insan ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklarla karşılamaya çalışan, uğraşı alanı olarak insanların yaşamak için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerini ve bu eylemlerinden doğan toplumsal ilişkilerini inceleyen temel sosyal bilim dalıdır. 

İnsanların günlük yaşamda karşılaştığı, yaşadığı olaylardan çoğu ekonomik olaylardır veya doğrudan ekonomi ile ilgilidir.

Ekonomik olay, insanın parayla karşılanabilecek gereksinimleri için yapılan etkinliklerle, gerçekleştirilen faaliyetlerle meydana gelir.

Serbest mal

Doğada kendiliğinden hazır bulunan, ekonomi kolay sonucu olmayıp doğrudan insan ihtiyaçlarını karşılayan mal (hava, güneş, yağmur) ekonomi dışı mal.

Ekonomik mal

İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik bir faaliyet sonucu üretilen ve karşılığında ödenen somut madde 'mal' dır.

Mal - Ürün

Kişi (gerçek ve tüzel kişi) ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan, ambalajı, rengi, görünümü, fiyatı, yedek parçası, servis hizmeti, üretici ve satıcı işletmenin saygınlığı vb. gibi somut ve soyut ögelerin bileşiminden oluşan ve bir bedeli olan ekonomik maddelerdir.

 

                                                        

Eren Berk PALA
Standart Üye / 3 Yazı / 7,5K Okunma


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST