Loading

Kitle fonlaması düzenlemesinde güzel haber...

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturabilmesi için reel üretim yapan sanayi sektörünün uzun dönemli finansmanının çok önemli olduğunu vurguladı.

Taşkesenlioğlu, serbest ticaretin; ekonomik büyümeye pozitif katkı yapması, yaşam standartlarını geliştirmesi, rekabeti ve etkinliği artırması gibi olumlu etkilerinin ülkeleri ticari sınırlamaları en aza indirmeleri yönünde teşvik ettiğini, ülkelerin, üretim ve dağıtım politikalarını, ithalat ve ihracat rejimlerini, vergilerini, oluşturulan küresel kurallara göre şekillendirdiğini anlattı.

Son dönemde ABD-Çin, ABD-AB, ABD-Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki sürekli birbirini tetikleyen karşılıklı ticari kısıtlamalara bakıldığında, ülkelerin birbirlerine bağımlı olduğunun görüldüğünü aktaran Taşkesenlioğlu, ticaret akımını önleyen bir uygulamanın küresel ölçekte etkilerinin olduğunu söyledi.

Taşkesenlioğlu, ticaret savaşlarının, tedarik zincirlerinin farklı ülkelere kaydırılmasına neden olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"ABD şirketleri, Çin'e uygulanan kısıtlamalar nedeniyle Çin'deki üretim tesislerini başka ülkelere kaydırmaya ve Çinli şirketler, başka ülkelerde yatırıma yönelmeye başlamıştır. Uluslararası birleşme ve satın almalar da buna göre şekillenmektedir. Ticaret savaşlarıyla artan vergi ve kısıtlamalar; ithal girdi maliyetleri yoluyla üretim maliyetlerini artırmakta, rekabet gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. Yerli malı girdi ve ürün kullanımı öncelik kazanmaya başlamıştır. O halde çözüm; etkin, rekabetçi, dijital üretim yapısına sahip milli sanayinin geliştirilmesi ve büyümenin sürdürülebilir kılınmasıdır."

"SANAYİ SEKTÖRÜ İÇİN UZUN DÖNEMLİ FİNANSMAN ÇOK ÖNEMLİ"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir bir büyüme patikasına oturabilmesi için reel üretim yapan sanayi sektörünün uzun dönemli finansmanının çok önemli olduğunu vurguladı.

Taşkesenlioğlu, son dönemde küresel piyasalardaki genişleyici para politikalarının sonuna gelinmesinin, faiz oranlarındaki artışın ve döviz kurlarındaki aşırı dalgalanmaların şirketler kesimine etkisinin hissedilir derecede arttığını, bu gelişmelerin sanayi şirketleri başta olmak üzere şirketlerin borçlanma maliyetlerinde kayda değer bir artışa neden olduğunu söyledi. 

Bu durumun şirketleri alternatif ve düşük maliyetli uzun dönemli finansman arayışına sevk ettiğini belirten Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu noktada, şirketlerimizin banka kredilerine olan bağımlılıklarının azaltılması ve daha çok öz kaynağa dayalı bir finansman yapısına kavuşturulmasında sermaye piyasalarımızın önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Ülkemizin 2023 hedeflerini yakalayabilmesi ve ekonomisinin gelişebilmesi için şirketlerimizin sermaye piyasalarının olanaklarından yararlanmaları bir zorunluluk haline gelmiştir."

"SANAYİ ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSI İÇİN FİNANSMAN KAYNAĞI ÖNEMLİ"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de KOBİ'ler başta olmak üzere başlangıç aşamasındaki girişimlerin, geleneksel finansman yöntemleri ile fon temininde güçlükler yaşadığını anlattı. 

Bu durumun yenilikçi girişimlerin hayata geçirilmesine ve sürdürülebilirliklerine büyük ölçüde engel olduğunu ifade eden Taşkesenlioğlu, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:  

"Tam da bu noktada, kurulumuzun girişimleri sayesinde başta KOBİ'lerimiz olmak üzere girişimcilerimizin sermaye piyasalarının sunduğu alternatif finansman olanaklarından faydalanmaları amacıyla kitle fonlamasına ilişkin düzenlemelerde son aşamaya gelinmiştir. Kitle fonlaması düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle KOBİ’lerin ve erken aşama sermayeye ihtiyaç duyan girişimcilerin de sermaye piyasalarından faydalanmaları daha kolay hale gelecektir. Ayrıca, öz kaynak finansmanı dışında borçlanma araçları ve kira sertifikaları gibi borçlanmaya dayalı sermaye piyasası araçlarının ihracı amacıyla kurulumuzca onaylanan ihraç tavanları verilerine bakıldığında, bu yollarla finansman sağlayan şirketlerin ağırlıklı olarak banka ve diğer finansal kuruluşlardan oluştuğunu görüyoruz."

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bugün Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen İstanbul Finans Zirvesi'ne katıldı.

Taşkesenlioğlu açılışta yaptığı konuşmada, 2018 yılının küresel olarak en önemli gündem maddesini ticaret savaşlarının oluşturduğunu, tarih boyunca sayısız ticaret savaşları yoluyla ülkelerin, vergiler ve miktar kısıtlamaları ile kendi piyasalarını korumaya yöneldiklerinin görüldüğünü anlattı. 

Bu tür uygulamaların sadece karşılıklı önlemler alanları değil, diğer ülkeleri de etkilediğini ifade eden Taşkesenlioğlu, "Bugün gelinen noktada yaşanan; ekonomik, politik ve diplomatik sonuçları olan küresel ölçekte bir ticaret savaşıdır. Ticaret savaşları, bir ülkeyi istenilen bir noktaya getirmek için başvurulan en önemli silahlardan biri olarak o ülkeyi ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerden mahrum bırakmak veya kısıtlamak şeklinde gelişmiştir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Borsatek

Girişimci Gazetesi
Yönetici / 311 Yazı / 404,2K Okunma

Girişimci Gazetesi Editör Ekibi


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST