Loading

Kitlesel Fonlama 101: Kendi Projenizi Finanse Edin

Kitlesel fonlama ya da diğer adıyla crowdfunding, son yıllarda sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri. Bilenler bilir. Ama bilmeyenler için bu işin nasıl yapıldığını öğrenmeleri gerekiyor.

Paralar

Kitlesel fonlama ya da diğer adıyla crowdfunding, son yıllarda sıklıkla duyduğumuz kavramlardan biri. Bilenler bilir. Ama bilmeyenler için bu işin nasıl yapıldığını, nereden başlamak gerektiğini ve kampanyanın başarılı olması için nelere dikkat etmek gerektiğini sıralayacağız. İlk başta karışık bir süreç gibi görünse bile, ilk destek kampanyanızı açtığınızda sistemin nasıl işlediğini kolaylıkla anlayacaksınız.

Kitlsel Fonlama Nedir?

 
 
Kitlesel fonlama(Crowdfunding) sistemi temel olarak sağlanan fon karşılıklarına göre bağış, ödül, yatırım, hisse ve kredi karşılığı olmak üzere birçok şekilde işlemektedir.

Son zamanlarda birçok girişimci, iş melekleri, bankalar ya da girişim sermayesi fonları gibi finansal araçlar yerine internet aracılığıyla, kişilerden doğrudan finansal destek aramaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucunda başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere sermaye sağlayan ‘kitlesel fonlama’ yeni bir yatırım yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.

En anlaşılabilir haliyle ‘Kitlesel Fonlama; bir proje ya da girişimin bir grup insan tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesi, desteklenmesidir. Klasik yöntemlerin tersine kitlesel fonlama yönteminde hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan finansmanın ilk elden kullanılması sağlanır. Finansman ihtiyacı olanlar, yatırım yapacak kişilere doğrudan ulaşabilir. İletişim ise internet aracılığıyla sağlanır.

Kitlesel fonlamayla para toplarken ilk olarak proje tanımını ve neler başarmak istediğiniz belirtmeniz gerekir. Projeniz ne kadar güvenilir olursa destekçi bulma şansınız o kadar artacaktır. Bu nedenle ilgi çeken bir proje dosyası hazırlamak oldukça önemlidir. İkinci aşama ise projenin bütçesini belirlemektir. Bu noktada kafadan sallama bir rakam yazmamanızı öneririz. Çünkü gerçeklikten uzak rakamlar ve hedefler insanların ilgisini çekmeyecektir. İnsanlar en önemli faktör olduğu için onların dikkatini çekmeye odaklanmanız gerekir.

Diğer Kitlesel Fonlama Hatalarından Ders Çıkarın

Doğru bir kitlesel fonlama kampanyası için başarısız olan kampanyalardan dersler çıkarabilirsiniz. Örneğin platform üzerinde yeterli parayı toplayamayan projeleri inceleyebilirsiniz. Projelerini nasıl sundukları ve toplamak istedikleri para miktarı sizi için önemli göstergeler sunabilir. Aynı zamanda kampanyanın başarısız olmasının bir nedeni de daha önceki projelerin tamamlanmamış olmasıdır. İnsanlar tamamlanmamış ya da ürüne dönüşmemiş projeler gördükçe yenilerini destekleme konusunda isteksiz olurlar.

Fon Toplamak için Süre Belirleyin

Eğer fonlama için süre belirlemezseniz o proje asla gerçekleşmez. Sizin de projeye başlama motivasyonunuz azalır. Daha sonra ise proje için para toplama sürecinin asla bitmeyeceğini gören kullanıcılar yatırım yapmaktan vazgeçer. Bu nedenle gerçekçi bir para toplama kampanyası süresi belirlemek oldukça önemlidir.

Proje Hedeflerinizi Açık Bir Şekilde Yazın

Projeyi detaylı bir şekilde anlatmazsanız, insanlar neye yatırım yapacaklarını anlamayacaklarını için yatırımdan vazgeçecektir. Kitlesel fonlama söz konusu olduğunda önemli olan çok sayıda insana ulaşmaktır. Bu nedenle proje açıklamalarınızı yaparken mümkün olduğu kadar basit tutun. Karmaşık tanımlar ve açıklamalar ilgi çekici olmaktan uzaktır. Unutmayın: Size 60 yaşında emekli bir teyze de para yatırabilir, 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi de. Proje açıklamalarınız tüm yaş gruplarını ve farklı eğitim seviyelerini kapsayacak şekilde olmalıdır.

Kitle Yaratmaya Odaklanın

Kitlesel fonlamanın en önemli noktalarından biri tanıtımdır. Bunun da yeri tabii ki sosyal medya. Projeniz için Facebook ya da Twitter sayfaları oluşturun. Tanıtımınızı yapın ve insanları fonlama sayfasına yönlendirin. Daha fazla insan, hedeflere daha hızlı ulaşmak anlamına gelir. İnsanları projenizi paylaşmaları için teşvik edin. Böylece daha geniş kitlelere ulaşarak amaçlarınızı daha kısa sürede gerçekleştirebilirsiniz.

Kitle Fonlaması Kampanyaları sadece para toplama faaliyeti değildir..! 

Girişimcilik finansmanı ile sosyal ağları birleştirme...

Kitle Fonlaması, büyük ölçüde bir ülkenin sermaye piyasasında aktif olarak rol almayan diğer kurumlar ve kişiler için uygun bir alternatif yöntemdir. Geleneksel finansman modellerinde işçiliğin ve masrafların son derece fazla olduğu bir yapı bulunmaktadır ve girişimcilerin finansmana erişebilmek için düzinelerce ya da yüzlerce toplantı yapma ihtiyaçları vardır.

Söz konusu sitemde ise; veri erişimine imkan sağlayarak ulaşılabilir yatırım fırsatlarını merkezileştirmesiyle kitle yatırım portalları erken aşama işletmelerinin bilgilerinin hızlı bir şekilde potansiyel yatırımcılara aktarılmasına imkan sağlar ve bu imkan daha önce herhangi bir sistemde bu kadar hızlı gerçekleştirilememiştir.

Kitle Fonlama sistemi yatırımcılar için de etkili bir sistemdir. Bu sistem yatırımcıların bir seferde bir çok potansiyel yatırım olanaklarını araştırmasına ve onlarla ilgili ayrıntılı bilgilere online olarak ulaşmasına izin vermektedir. Gelişmekte olan dünyadaki yeni trend yatırımcıların yenilikçi ürünleri ve şirketleri izlemek için kullandıkları bağış bazlı kitlesel fonlama platformlarıdır.

Kitle Fonlama döngüsü değişiyor...

Business Angels ve girişim sermayedarları geleneksel olarak gelişmiş ülkelerde erken aşama şirketlere fon sağlayıcılar olarak hizmet ederler. Gelişmekte olan ülkelerde erken aşama fonlaması aile üyeleri ya da arkadaş çevresi tarafından sağlanan destek ile gerçekleşir. Sosyal ağlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin avantajları erken aşama şirketlerine ve hızlı büyüme potansiyeline sahip işletmelere kendi sosyal çevrelerinden daha geniş alanlara ulaşma imkanı sağlar ve bu sayede söz konusu şirketler piyasada büyük bir sıçrama yapma avantajı yakalar.

Kitle Fonlaması melek yatırımcılığın coğrafi yelpazesini genişletiyor...

Kurulmuş mikro-kredi uygulamalarında ‘‘yöresellik’’ göz önüne alınırsa;   katılımcıların izleme, yönetim ve sosyal yaptırım için coğrafi olarak yakın sosyal ağlara girmeleri gereklidir. Kitle Fonlaması sistemi çeşitli yollarla bu geleneksel yaklaşımı değiştirebilir. İlk olarak, bu sistemde ağların coğrafyaya bağlı olması gerekli değildir. Yöreselliğin bağış bazlı kitlesel fonlama yatırımlarının bazı bölümlerinde etkisinin fazla olduğuna ilişkin kanıtlar olsa da coğrafya, yatırım ve umut verici projelerin finansmanında daha az etkili bir rol oynamaktadır. Bu tutarsızlığın güven, doğrulama, anlaşma, küçük miktarlarda bireysel olarak yapılan sermaye için farklı kültürel standartlardan ya da diğer sebeplerden olup olmadığı bilinmemektedir. Ama kitlesel fonlama sisteminin bölge sınırlaması olmadan yapılan bir uygulama olduğu açıktır.

Ürün doğrulama daha akılcı ve efektif...

Ağları Destekleme ve İş birliği Erken aşama şirketleri bir ürünün uygulanabilirliğini araştırmak, ilk kullanıcılara düşük fiyat imkanı(ön sipariş) sağlamak ve ilk katılımcı olanlara kolay şartlar sağlamak için kitlesel fonlama sistemini kullanabilirler. Kitlesel fonlama sistemini pazarlama avantajı da sağlamaktadır. Online kitlesel fonlama kampanyaların önemli avantajlarından biri de yapılan projenin tanıtımının da yapılmasıdır. Bu sayede belli merkezlerin dikkatleri çekilerek yatırım alma şansı artmaktadır.

Piyasa testi ve talep ölçümü şansı elde etmek önemli...

Mevcut kitlesel fonlama modelleri firmalara kendi ürün veya hizmetlerine olacak talepleri keşfetmek için olanak sağlamaktadır. Eğer firmalar finansman hedeflerini karşılarlarsa, bu sayede başlangıç tanıtımlarını da gerçekleştirmiş olurlar. Yatırımcılar açısından bakıldığında, sunulan ürüne toplumun katılım oranı yatırımın başarısız olma riskini azaltmaktadır.

Yani, Chicago Based Heartland Angels gibi büyük iş melekleri grupları başarılı kitlesel fonlama kampanyası ile sermaye arayan firmaların pazara kabul edilmesi beklentisi ile kendi kitlesel fonlama platformlarını oluşturmaktadırlar. Bu sayede başarılı olan kitlesel fonlama kampanyalarının pazara kabul edileceğinden emin olarak kendileri de bu firmaları değerlendirip daha düşük risklerler yatırım yapabilmektedirler.

Ağları desteklemek için erişim...

Şirketlerin bir kitlesel fonlama kampanyasındaki önerileri yüksek moviyasyonlu bir grup müşterinin dikkatini çekebilir. Şirketler bu müşteri davranışlarını kullanarak zengin ve ayrıntılı geri bildirim elde ederler. Ayrıca bu sırada ürün misyonerlerinin de dikkatini çekerler. Kitlesel fonlama yatırımlarının genişlemesi ile şirketler ağlar aracılığıyla erken aşama yatırımcıların dikkatini çekme fırsatını yakalarlar. Bu yatırımcılar projenin başarılı olmasından kendileri fayda sağlarken aynı zamanda girişimlere de sahip oldukları bilgileri aktarırlar. Erken aşama yatırımcıları şirketler için danışman ve ürün misyoneri gibi birçok alanda çalışabilirler ve projenin geliştirilmesi için diğer etkili aktörlerle bağlantı kurabilirler. Bu faaliyetler ve destekler ile erken aşama şirketlerinin kuruluş aşamasında karşılaştıkları zorluklara destek sağlarlar.

Pazar ve İşbirliği...

Kitlesel fonlama sistemi sayesinde girişimciler amaçladıkları pazar ve pazarlama canlılığına ilişkin erken geribildirim alırlar. Tüketici ve yatırımcılardan gelen yoğun geri bildirimler planlanan iş modelinde yenilikler yapılmasına olanak sağlayabilir. Bu uygulama girişimcilere gerekliyse odaklarını yeni bir pazara çevirmeleri konusunda bilgiyi ya da yeni tedarikçiler, satıcılar, stratejik ortaklıklar aramak gibi ihtiyaçları olan bilgileri verir. Bu durum ürün fikirleriyle ilgili bilgileri, iş kavramlarını ve açık bilgi değişimi hedeflenen piyasada pazar verimliliğini önemli ölçüde arttırır.

Sonuç olaraki başarılı veya başarısız kitlesel fonlama kampanyalarının sadece para toplama faaliyeti olarak değil aslında birçok açıdan geliştirme, geri bildirim, ürünün kabul görmesi, satış, pazarlama ve yatırımcı ilgisini çekme faaliyetleri olarak görülmesi elde edilecek faydayı yükseğe çıkartacaktır. Yatırımcılar arasında güvenilirlik ve görünebilirliğin artması bir fikir, proje veya buluş için en büyük kazançtır.

 

Bir başlangıç yapmak ve daha detaylı bilgi almak için; fonbulucu.com Kitle Fonlaması Platformu'nu inceleyebilirsiniz...

Hakan Yıldız
Yönetici / 318 Yazı / 1,1M Okunma

1972 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de tamamladıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. Bir çok girişimcilik faaliyetinde bulundu ve kendi şirketlerini yönetti. 2003 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görev alan Yıldız, Ataköy Marina, Türk Hava Yolları ve Erdemir A.Ş. gibi şirketlerde orta düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. 2016 yılına kadar süren Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndaki görevinin ardından Eltemtek A.Ş. ‘de Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 2016 yılı Nisan ayında kamu görevlerinden ayrılarak Global Markets Turkey’i kurdu ve Norveç merkezli Global IT şirketine bir süre danışmanlık hizmeti verdi. Şu an finans ve enerji ticareti alanlarında iki fintech şirketi yöneten Yıldız, ülkemizdeki ilk Kitle Fonlaması platformlarından biri olan fonbulucu.com’un kurucusudur. Girişimcilik ve Kitle Fonlaması üzerine bir çok  makalesi bulunmakta olup, girişimcilik ekosistemi içerisinde fonlama ve bilgilendirmeyi görev edinen Girişimci Gazetesi, Fonbulucu Invest, Fikirler Yarışıyor, Non Stop Fund gibi bir çok platformu da yönetmektedir. Mentor, Girişimci ve Melek Yatırımcı da olan Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST