Loading

Kurumsal İtibar Şirketlerin Piyasa Değerinin Yüzde 63’ ünü Oluşturuyor

Grafik

İstanbul, 22.01.2020 – Weber Shandwick, KRC Research iş birliğiyle gerçekleştirdiği Reputation in 2020: Everything Matters Now/ Kurumsal İtibarın 2020’deki Durumu: Artık Her Şeyin Önemi Var araştırması sonuçlarını açıkladı. Çevrimiçi anket metoduyla yapılan araştırmaya dünya genelinde 22 ülkede hizmet veren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Anketle, bir şirketin itibarını neyin tetiklediği, yüksek saygınlığın neden önemli olduğu ve güçlü bir kurumsal itibara sahip olmanın getirdiği faydalar incelendi. Çalışma aynı zamanda kurum kültürü, CEO ve çalışan aktivizmi, kriz ve risk gibi konulara da değiniyor.

 

Araştırma, kurumsal itibarın, şirketlerin kârlılığı üzerinde çok etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan yöneticiler, şirketlerinin piyasa değerinin yüzde 63'ünün genel kurumsal itibara bağlı olduğunu düşünüyor.

 

Kurumsal itibar çok yönlüdür

Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu da itibarın “çok yönlü” olduğu. Başka bir deyişle, bir şirketin itibarı çeşitli faktörlerden etkileniyor ve bu faktörlerin hepsi eşit öneme sahip. Bu faktörler arasında net bir ayrım yapılamaması, kurumsal itibar alanında şirketlerin artık birçok faktöre eşit seviyede önem verdiğini gösteriyor. Bugün çalışanların niteliklerinden ürünlerin kalitesine, finansal performanstan kurumsal kültüre kadar birçok faktör, kurumsal itibar yönetimi için önem arz ediyor.

 

Weber Shandwick EMEA Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Başkanı Greg Prager araştırma sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Yaptıklarımız, nasıl çalıştığımız, nasıl davrandığımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız ve topluluklar üzerindeki etkimizin tümü, toplumun şirketlerin sağladığı değeri nasıl algıladığının anahtar bileşenleridir. Bu bileşenler, şirketlerin itibarlarını inşa etmek ve korumak için entegre bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Şirketler kitlelerin beklentilerini anlayarak, amaçlarını net bir şekilde tanımlayarak ve kitlelerin dikkatini çekmek için yaratıcı yöntemler kullanarak kurum itibarlarını güçlendirebilirler. Ancak bu şekilde şirketlerin piyasa değeri üzerinde olumlu bir etki yaratılabilir.”

 

Yönetimlerin gündeminde kurumsal itibar var

Kurumsal itibar şirket yönetimlerinin radarında. Her 10 yöneticiden 9’u (%91), çalıştıkları şirketlerin itibarının yönetim kurulu için önemli olduğunu, yarısından fazlası ise (%52) çok önemli olduğunu düşünüyor. Yöneticilerin çoğu (%71) şirket yönetimlerinin kurumun itibarını ölçtüğünü veya izlediğini belirtiyor. İtibarın nasıl ölçüldüğü sorulduğunda ise yöneticiler, genellikle çalışan mutluluğu ve aidiyeti, satışlar ve finansal performans ve paydaşlar arasında yapılan anketlerle bu ölçümlemeyi yaptıklarını söylüyor.

 

Weber Shandwick Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Başkanı Micho Spring araştırma sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: ‘’Bir şirketin itibarı hiç bu kadar fazla paydaş için önemli olmamıştı. Bu araştırma gösteriyor ki, yöneticiler itibarın yönetim kurulu üyeleri için oldukça önemli olduğuna inanıyor. Günümüzde yönetim kurulu üyeleri itibar yönetiminde açıkça proaktif ortaklar olarak görülüyorlar. Sonuçta, bütün yönetim kurulları itibar konusundaki riskleri azaltmak ve iş değerlerini artırmaktan sorumlular.’’

Dilek Seferoğlu
Yönetici / 296 Yazı / 431,7K Okunma


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST