Loading

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Nedir?

rubik küp mantık

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, 1960’ lı yıllarda ABD Uluslararası Kalkınma ajansı tarafından geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliğine, OECD’ den Dünya Bankasına kadar birçok yardım kuruluşu ve ülke kuruluşları proje uygulamalarında Mantıksal Çerçeve Yaklaşımını kullanmaktadır.

Proje planlayanlar ve uygulayanlar için Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı analiz sonuçlarına göre proje hedeflerinin sistematik bir şekilde ve belirli bir mantık dahilinde ortaya konulduğu planlama ve uygulama aracıdır.

Gündelik hayatta ise, basit bir akıl yürütme süreci Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı olarak sistematikleştirilmiştir. Bu sistematik ile birlikte neden-sonuç ilişkisi kurarak adım adım projenizi geliştirmenizi sağlarsınız. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı tablo halinde projenizi açıklamanıza yardımcı olan ve projenizin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını olup değerlendirebileceğiniz bir yöntemdir.

Proje Yönetim Döngüsünün temeli Mantıksal Çerçeve Yaklaşımına (MÇY) dayanır. Projenizin hazırlık, uygulama ve değerlendirme süreçleri MÇY ile planlanır.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı aşağıdaki şekilde kullanılır;

Mevcut durumun ve paydaşların analizinde,

Mevcut durum ve paydaş analizine göre hedeflerin ortaya konularak proje kapsamının belirlenmesinde,

Proje kontrolü dışında kalan dış faktörlerin tanımlanmasında,

Projenin başarısının nasıl değerlendirildiğinin belirlenmesinde,

Tüm bunların standart bir formatta kullanıcılarına sunulmasında.

Proje tasarlama sürecinde mantıksal çerçeve yaklaşımı, birbirini takip eden iki temel aşamadan oluşur

 Analiz Evresi;

Sorun analizi: Sorunların neden sonuç ilişkisinin kurulması

Paydaş Analizi: Önemli proje taraflarının, hedef grup ve projeden faydalanacakların belirlenmesi ve tanımlanması; proje açısından potansiyel sorunlar ve potansiyel kaynaklar.

Hedef Analizi: Tanımlanan sorunlardan hedeflerin oluşturulması ve araç-amaç ilişkilerinin kurulması.

Strateji Analizi: Hedefleri gerçekleştirecek farklı stratejlerin tanımlanması, en uygun stratejlerin seçilmesi ve proje kapsamının belirlenmesi (genel amaç ve proje amacı).

Planlama Evresi;

Mantıksal Çerçeve Matrisi: Proje kapsamının tanımlanması, hedeflerin belirlenmesi, hedefler arasında mantıksal bağlantı kurulması, hedeflerin ölçülebilir şekilde formüle edilmesi,kaynakların ve maliyetlerin genel olarak tanımlanması.

Faaliyet Planı: Faaliyetlerin sıralarının ve birbirlerine bağımlılığının belirlenmesi; sürelerinin tahmin edilmesi ve sorumlulukların dağıtılması.

Bütçe: Faaliyet planından hareketle girdilerin belirlenmesi ve bütçenin hazırlanması.

Tüm bu aşamalardan sonra ulaştığınız sonuçları tek bir tablo halinde Mantıksal Çerçeve tablosunda göstererek, bir nevi projenizi özetlemiş olursunuz.

 

Dilek Seferoğlu
Yönetici / 294 Yazı / 424,4K Okunma


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST