Loading

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi

122 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erb

deniz varlık

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Birleştirilmesi 

Gelir Vergisi Kanununun 98/a maddesi gereği verilmesi gereken “muhtasar beyanname” ile 5510 sayılı Kanunun 86. maddesinin onüçüncü fıkrası gereği mükelleflerin/işverenlerin vermesi gereken “aylık prim ve hizmet bildirgesi” 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren “muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” olarak Gelir İdaresi Başkanlığına tek bir beyanname olarak verilecek.

 Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve gelirler ile bunlardan kestikleri vergileri bildirmek zorundadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunana göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanlar/işverenler, sigortalıların cari aya ait prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorundalar.

Kapsama Dahil Olanlar;

  • 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (Ek 9. maddesi kapsamındaki sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar
  • 5510 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklar (Sandık personelinden işsizlik sigortası primi kesilenler)

Muhtasar ve SGK bildirgelerini birleştirerek vermek zorundadır.

Muhtasar ve Prim Hizmet beyannamesi en geç ertesi ayın 26.günü saat 23:59’a kadar bildirmesi gerekir.

Uygulamaya göre tüm Türkiye’de süreç 01.01.2020 itibari ile başlamış oldu ve bu sürece göre mükelleflere , vergi dairesine ayrı beyanname , SGK kurumuna ayrı bildirge vermek yerine tek beyanname ile vergi dairesine elektronik ortamda verilmesi imkanı sağlayacaktı . Ancak başkanlığa iletilen talepler sonucunda ücret politikasının gizliliği önemli bir konu haline gelmiş ve 122 nolu Vergi Usul kanunu Sirküleri yayınlanarak isteyen mükelleflerin  şifre alarak ücretlere yönelik ikinci bir beyanname vermeleri sağlanmıştır.

 Bu kanunun çıkış amaçlarından biride vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır. Aynı işyerinde farklı kanun türleri asıl ve ek olarak bir çok tahakkuk verilebilmektedir. Verilen her tahakkuk için ekstra damga vergisi maliyeti oluşmaktadır. Tek beyanname ile işletmelerin damga vergisi maliyetleri azalacaktır. Aynı zamanda tek beyanname verildiği için işletmelerin zaman maliyetlerinde azalma olacaktır.

Bu uygulamaya yöneltilen en büyük eleştiri ise ücret gizliliğinin büyük önem taşıdığı şirketler açısından ücretlerin herkes tarafından görülmesi durumunda yaşanacak sorunlardır. Bu soruna çözüm olarak 13.01.2020 tarih ve 122 nolu Vergi Usul Kanunu sirküleri yayınlanmıştır. Bu sirkülere göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 100 üncü maddesinin verdiği yetkilere istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin düzenlenmesi ve gönderilmesi esnasında beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebilen mükelleflerden/işverenlerden talep edenlere, sadece ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri ile sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine yönelik) ile elektronik ortamda gönderebilmeleri için mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre verilerek işlem yapılacaktır.

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar ile 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini bildirmekle yükümlü olanların, sadece hizmet erbabına ödenen ücretlerden yapılan vergi kesintilerini matrahlarıyla birlikte ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre alınması suretiyle elektronik ortamda gönderebilmelerine imkân sağlanmıştır.

Bu imkândan faydalanmayı tercih eden mükellefler/işverenler ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintilerini ve sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ve prim ödeme gün sayılarını 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Bu şekilde ayrı bir kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler/işverenler, ücret ödemelerine ilişkin vergi kesintileri haricinde ilgili dönem içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile buna ilişkin tevkif ettikleri vergileri ise 1003A Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Deniz Varlık
Standart Üye / 8 Yazı / 21,2K Okunma

2000 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olmuştur. 2004 yılından itibaren Nurus Grubu’nda Muhasebe Şefi olarak çalışmıştır. 2005 yılında Mali Müşavir ünvanını elde eden Varlık, 2006 yılında Ankara SMMMO’da Bağımsız Denetim Komisyonu üyeliğini icra etmiştir. Üretim, hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler nezdinde bağımsız denetim ve vergi denetimi konularında üst düzey deneyim ve bilgi sahibidir. 2014 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Bağımsız Denetçi ünvanını elde etmiştir. 2005 yılından 2021 yılına kadar Grant Thornton Türkiye’de görev yapmış 2021 yılından bu güne kadar Oskar Holding bünyesinde mali işler direktörü olarak görevini sürdürmektedir. Evlidir ve 2 çocuk babasıdır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST