Loading

Scrum Nedir?

İnsanların karmaşık problemleri ele alabilecekleri üretken ve yaratıcı olarak mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri sunabilecekleri bir çerçevedir.

Lamba

Scrum Nedir?

puzzle

İnsanların karmaşık problemleri ele alabilecekleri üretken ve yaratıcı olarak mümkün olan en yüksek değere sahip ürünleri sunabilecekleri bir çerçevedir. Karmaşık ürünler üzerinde etkili, ekip iş birliği için basit bir çerçevedir. Scrum bir metodoloji değil, bilimsel deneycilik yöntemidir.

Scrum Değerleri Nelerdir?

deger

- Cesaret
- Odak
- Taahhüt
- Saygı
- Açıklık

Scrum Takımı ve Rolleri Nelerdir?

takim

Scrum ekibi;
- Ürün sahibi
- Geliştirme ekibi
- Scrum master’ dan oluşur.

Scrum takımları kendi kendini organize eder, takımın dışındaki başkaları tarafından yönetilmek yerine, işlerini en iyi nasıl yerine getireceklerini seçerler. Burada ki takım modeli esnekliği, yaratıcılığı ve üretkenliği optimize etmek için tasarlanmıştır.

 

Peki Çerçevenin Açılımı Nedir?

sema

Çerçeve içerisinde insan vardır ve iki daire ve dört dörtgenden oluşur.

Birinci Daire, Scrum takımının çalışılan ürün parçacığını oluşturduğu süreyi ifade eder ve ‘’Sprint’’ olarak adlandırılır. Bu sprint 4 haftadan uzun olamaz.

İkinci Daire, Geliştirme Ekibi’ nin 24 saatte bir araya geldiği, dünü ve bugünü konuştuğu, planlama yaptığı ve önünde bir engel olup olmadığının anlatıldığı, 15 dakika süren günlük sacrum’ dur.

Birinci Dikdörtgen, Product Backlog’ dur. Ürün veya hizmet için yapılacak işlerin listesidir. İşlerin öncelik sırası Product Owner tarafından belirlenir, Development team tarafından gerçekleştirilir. İş listesindeki maddeler Spring Planing toplantısında konuşularak takımın hızına göre yeterli miktarda iş alınır. Toplantı her sprint başına gerçekleştirilir. 

İkinci Dikdörtgen, Sprint Backlog’ dur. Toplantının HOW bölümünde Development Team üyeleri sprint backlog’ un içeriğini oluştururlar. İşi nasıl gerçekleştireceklerine dair plan yaparlar.

Üçüncü Dikdörtgen, ise Sprint Review toplantısıdır.  Projeye dahil olan tüm paydaşlar ve Scrum Takımı bu toplantıda bir araya gelir. Takım yaptığı işi anlatır, yorumları dinler ve geri bildirim alır. Buradan çıkan fikirler Development Team’ in yaptığı işin değerini artırarak ürünün geleceğine yön verir. 

Dördüncü Dikdörtgen, ise Sprint Retrospective toplantısıdır. Scrum takımı ile beraber istenirse tüm paydaşlar bu toplantıya katılabilir. Süreci ve bu süreçte yaşadıklarını, aralarında ki iletişimi, araçları değerlendirirler. Toplantı Scrum Takımı’ nın kendini geliştirebilmesi için bir fırsattır. Sonrasında bir sonra ki Sprint Planning Toplantısı gerçekleştirilir ve döngü tekrardan başlar.

Girişimci Gazetesi
Yönetici / 291 Yazı / 295,3K Okunma

Girişimci Gazetesi Editör Ekibi


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST