Loading

Şirketlerin İnternet Sitesi Kurma ve İlgili İçerikleri Yayınlama Zorunluluğu

Şirketlerin İnternet Sitesi Kurma ve İlgili İçerikleri Yayınlama Zorunluluğu

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) elektronik işlemler ile ilgili bazı yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerden bugünkü bilgilendirmemizin konusu; bazı şirketlerin internet sitesi açma ve bu sitede birtakım içerikleri bu site üzerinden yayımlama zorunluluğudur. Oluşturulan internet sitesi de, şirketlerin MERSİS numarası altında tescil edilir.

Aşağıdaki koşullardan en az ikisini art arda iki hesap döneminde karşılayan şirketler bu yükümlülük kapsamındadır:

  • Aktif toplamı 40 (kırk) milyon ve üstü Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı 80 (seksen) milyon ve üstü Türk Lirası
  • Çalışan sayısı 200 (iki yüz) ve üstü

Bu şirketler, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren 3 ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.

Şirketlerin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, paylı komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları, bir tüzel kişinin; yönetim kuruluna üyesi veya müdür olarak seçilmesi halinde bu duruma ve tescil ile ilanına ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı, seçilen denetçinin bilgileri, şirketin ana sözleşme değişikliğine ilişkin belge ve kararları, genel kurullara çağrıları ve diğer her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları, finansal tablolar, değerleme raporları ile bu şirketlerce kanunen yapılması gereken her tür ilan sayılabilir.

Yine yeni bir gelişme olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bağlamında gerçekleşen bir veri ihlalinin olması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri sorumlusunun, verileri ihlale konu olan ilgili kişiye yapacağı bildirimin ilgili kişinin iletişim adresine ulaşılabiliyorsa doğrudan oraya gönderilmesini, ulaşılamıyorsa veri sorumlusunun kendi web sitesi üzerinden yayımlanmasını öngörmekte, bunu 6698 sayılı Kanun açısından “uygun yöntem” olarak kabul etmektedir.

Peki bu içerikler ne zaman yayınlanmalı?

İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, TTK’de özel olarak belli bir süre belirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 gün içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur. Üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet sitesinde kalır.

Finansal tablolar için ise internet sitesinde kalma süresi süre beş yıldır.

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkının kullanılması, hiçbir şarta da bağlanamaz. Aksi halde, herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.

İnternet sitesi kurma yükümlülüğüne ve sitede yayınlanacak içeriklere ilişkin kurallara uyulmaması halinde ne olur?

Hukuki, idari ve cezai karşılıklar öngörülmektedir. Buna göre,

Yayınlanması gereken bir içeriğin yayınlanmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturur, TTK’ye aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve şirketin, ortaklarının ve alacaklılarının bu ihlal nedeniyle uğrayacakları zararlardan dolayı kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur.

Şirketlerin yönetim organı üyeleri; internet sitesini oluşturma yükümlülüğünün ihlali halinde TTK’nin 562/ 12 fıkrası uyarınca 100 günden 300 güne kadar adli para cezasıyla; internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymamaları nedeniyle ise 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

Adli para cezasının, idari para cezasından farklı olarak, mahkeme tarafından kurulan bir yaptırım olduğunu, dolayısıyla bir ceza yargılaması sonunda verildiğini de hatırlatarak bilgilendirmenin konusu olan internet sitesi kurma ve ilgili içerikleri usulüne ve süresine uygun biçimde yayınlama yükümlülüğünün önemini bir kez daha vurgulamış olalım.

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 43,5K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST