Loading
Karar verirken riskleri dahil tüm sorumluluğu üstünüze alıyor musunuz yoksa etraftan onaylanma mı bekliyorsunuz?
Onaylanmak İhtiyaç mı?

Karar verme süreciniz sizin kontrolünüzde mi yoksa birilerinin onayına ihtiyaç mı duyuyorsunuz? Kararlarınız size mi ait? Onaylanmak bir ihtiyaç mıdır? Ne zaman onaylanmak gerekir? Sürekli bir onaya neden ihtiyaç duyarız?

Devamı...
ÜST