Loading

TÜBİTAK 1512 Programı ile Girişimciliğe Sermaye Desteği

1512 Teknogirişim Sermaye Desteği BiGG Programı

Özellikle gerek yatırım ortamını iyileştirme koordinasyonu düzenlemelerinin hayata geçmesiyle, gerekse 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tek kişi olarak anonim şirket kurmanın mümkün hale getirilmesi gibi düzenlemeleri ile birlikte Türkiye’de de şirket kurma prosedürel açıdan kolaylaşmış ise de yeni girişimciler açısından yol yöntem geliştirmek ile başlangıç ve devam sermayesinin hala büyük bir sorun teşkil ettiği malum.

TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG - Bireysel Genç Girişimci) ile, sermaye desteği sunulmakta, girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır. Destek kapsamında faydalanılan tutar, geri ödemesizdir.

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/ sürece/ hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan aşamalardan oluşmaktadır. Bir aşama sırasıyla tamamlandığında ve TÜBİTAK tarafından uygun bulunduğunda bir sonraki aşamaya geçilir. Buna göre,

 1. aşamada, girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunmaları aşamasıdır. Sınırlı sayıdaki bu kuruluşlar şunlardır:
 • Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Ü.)
 • Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.
 • Arçelik A.Ş.
 • Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ)
 • Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.)
 • BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.)
 • Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.)
 • Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.)
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş.
 • İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE)
 • Koç Üniversitesi
 • KOÜ Teknopark A.Ş. (Kocaeli Ü.)
 • ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.)
 • Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Arge Dan. Enerji Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş.
 • (Süleyman Demirel Ü.)
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)
 • Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.
 • Yaşar Üniversitesi

 

Bu kuruluşlar, yapılan başvuruyu inceler ve başvuruyu sıhhatli ve doğru bir biçimde yapmanız, iş fikrinizi doğru ifade etmeniz için TÜBİTAK 1512 formatına uygun hale getirmenize katkı sağlar ve başarılı bir iş planına dönüşme olasılığını yüksek buldukları iş fikirleri konusunda girişimcilere hızlandırıcı hizmet sunarlar (mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim, webinarlar gibi). Bu çalışmaların ardından kısa bir ön eleme sunumu yapılarak fikrin özeti, hedefler, sağlanan fayda, piyasa konumu, pazar büyüklüğü gibi açıklamalar yapılır.

Ön eleme sunumunun ardından 2. aşamaya geçen girişimciler, yine fikirlerini ve muhtemele bütçelendirmelerini içerir başvurularını TÜBİTAK’a yaparlar. Programın 2. aşamasında desteklenmesi uygun bulunan girişimcilerden şirketlerini kurmaları istenir, şirket kurmaları sonrası 200 bin TL’ye kadar sermaye desteği sağlanır ve bu destek şirket hesabına yatırılır. Öyleyse sermaye desteğinin alınması aşamasında halihazırda şirketin kurulmuş olması şarttır.

3. aşamada ise, artık ticarileşme potansiyelinin artırılmasına geçilir. Detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. 

Başvurudan sonra kabuller ve sözleşmenin imzalanması neticesinde desteğin alınmasına kadar geçen süre yaklaşık on ayı bulan biraz uzun ve takip gerektiren, yorucu bir süreçtir.

 

Programın 2019 yılı 2. çağrısı için belirlenen tematik alanlar,

 • Akıllı Ulaşım (insansız hava/ kara/ deniz araçları, otomotiv ve yan sanayi, otonom/ elektrikli araçlar/ yol güvenliği vb.),
 • Enerji ve Temiz Teknolojiler (akıllı binalar, akıllı şehirler, atıktan enerji, biyoenerji, çevre, enerji, enerji depolama, enerji verimliliği, malzeme/ kimya teknolojileri, yenilenebilir enerji vb.),
 • Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm) (endüstriyel bilişim, katmanlı/ hızlı üretim, makine imalat, otomasyon, robotik, yüksek performanslı malzemeler vb.)
 • İletişim ve Sayısal Dönüşüm (bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri, eğitim, elektronik sistemler, giyilebilir teknolojiler, IOT, iletişim, ölçme/test/analiz, karar destek yazılımları, mobil uygulamalar, sanal/ artırılmış gerçeklik, ses/ görüntü/ metin işleme, turizm teknolojileri, web uygulamaları, yapay zeka vb.)
 • Sağlık ve İyi Yaşam (biyomalzeme, e-sağlık, ilaç, kozmetik, tanı ve analiz kitleri, tıbbi cihazlar vb.),
 • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenmedir (akıllı ve temiz tarım, bitki sağlığı, fonksiyonel gıda, gıda güvenliği, gıda güvenilirliği, hayvan sağlığı ve refahı, su ürünleri, su verimliliği, tohum vb.).

İlgilenenler için; son başvuru tarihinin 28 Şubat 2020 olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Program çağrısı ayrıntıları için;

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/1512_2019-2_cagri_duyurusu_son_24122019.pdf

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 43,9K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST