Loading

Türkiye’de Start-up’lar için Devlet Desteklerinin Önemi

Start-up ilk olarak ABD’de ortaya çıkmış ve zamanla tüm dünyaya yayılmış bir kavramdır. En kabul gören tanımı ile bir sorunu ya da problemi çözmek için yola çıkan ancak başarılı bir sonucu garanti etmeyen şirket denilebilir.

Destek köprü

Start-up ilk olarak ABD’de ortaya çıkmış ve zamanla tüm dünyaya yayılmış bir kavramdır. En kabul gören tanımı ile bir sorunu ya da problemi çözmek için yola çıkan ancak başarılı bir sonucu garanti etmeyen şirket denilebilir. Başka bir deyişle proje şirketi de denilebilir. Start-up’lar bir konu, sorun ya da problem üzerine geliştirilen projeler ile kurulan şirketlerdir. Bir şirketin Start-up olarak anılması için mutlaka yeni kurulmuş bir şirket olması da şart değildir. Ancak 10 ve üzeri yıldır ticari hayatını sürdüren bir şirkete de Start-up demek çok doğru olmayabilir. Çünkü 10 yıldır ticari faaliyetler içinde olan bir şirketin bir büyüme sağlamış ve büyüme trendi yakalamış olması beklenir.

Başarılı bir Start-up için yapılması gerekenler;

* Piyasa ve sektör analizinin yanında dışarıdan gelebilecek riskleri de düşünmek gereklidir,

* Pazarda yer alan rakiplerin avantajları ve dezavantajları iyi analiz edilmelidir,

* Ortak ve yatırımcı seçiminde aynı vizyonu, heyecanı ve enerjiyi paylaştığın kişileri seçmek gereklidir,

* Rekabetin sert olduğu bir piyasaya giriyorsanız pazarın yeni bir oyuncuya açık olup olmadığı iyi analiz edilmelidir,

* Finansal olarak yol haritası iyi çizilmelidir,

* Kaynak yaratacak çözümler konusunda araştırmacı olunmalıdır.

Start-up’larda bütün analiz ve önlemler ayrıca önem taşır. Ancak bir start-up’ın her zaman birincil ve en önemli problemi kaynak yaratmaktır. Kaynak yaratma konusunda izlenebilecek birden fazla yol bulunabilir. Melek yatırımcılar, kitlesel fonlama ve devlet destekleri en yaygın olanlardır.

Türkiye’de devlet destekleri bazı bürokratik süreçler noktasında zorlayıcı ya da zaman yönünden verimsiz gibi görünse de devlet teşvik ve hibeleri özellikle start-uplar için oldukça önemli bir kaynak aracıdır. Bürokratik süreçler girişimcileri korkutsa da kurallara uyulduğu sürece devlet teşvik ve hibelerinden faydalanmak sanıldığı kadar zor değildir.

Türkiye’de faaliyet gösterdiğiniz alana göre birçok kurum zaman zaman teşvik ve hibe sağlayıcısı olmaktadır. Ancak bazı kurumlar vardır ki her sektörden girişimcileri sürekli olarak desteklemektedir. Bu noktada hangi kurumun hangi alanda destek verdiğini öğrenmek için güncel olarak takip etmek ve mevzuatlarına hakim olmak önemlidir.

Özellikle KOSGEB, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı girişimcileri desteklemek için teşvik ve hibe programları konusunda oldukça önemli imkânlar sunmaktadır. İhracat yapıyorsanız Ticaret Bakanlığı, yatırım ve Ar-Ge yapıyorsanız Sanayi Bakanlığı ya da daha genel girişimcilik destekleri için KOSGEB takip edilmelidir diye genelleyebiliriz. Ancak her kurumun kendi özelinde kuralları ve limitleri bulunmaktadır. Özellikle Start-up’lar ticari hayatları boyunca bu ve benzeri kurumlardan sağlayacakları destekler ile maliyetleri düşürmek konusunda adımlar atabilirler. İşletme maliyetlerinin düşmesi start-up’ın büyümesine ve ticari hayatının daha uzun ömürlü olmasına katkı sağlayacaktır.

 

Yazar:

Büşra Kalay, Proje Koordinatörü

ARDES DANIŞMANLIK

http://www.ardesdanismanlik.com/

Tel: 0312 248 14 29

e-posta: busra.kalay@ardesdanismanlik.com

Büşra Kalay
Redaktör / 9 Yazı / 22,3K Okunma

1989 Ankara doğumluyum Gazi Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 2010 yılından bu yana aktif bir şekilde çalışmakta olup özel sektörde finansal danışman, mali analist, kalite güvence uzmanı, proje uzmanı gibi farklı görevlerde bulundum. Firmalara ve STK’lara proje geliştirme, yatırım ve teşvik konularında danışmanlık yapmaya devam etmekteyim. Bana ulaşmak için www.ardesdanismanlik.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST