Loading

Yoksullukla Mücadeleye fonbulucu.com’dan 200.000 USD Destek…

Birleşmiş Milletler ve İslam Kalkınma Bankası ‘Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programlarının Güçlendirilmesi’ projesine fonbulucu.com’dan 200.000 USD Destek…

haber

D8 Ülkelerinde kitle fonlaması platformu kuracaklar…

İslami Kalkınma Bankası üye ülkeler sayısız sosyo-ekonomik zorluklarla karşı karşıya bulunuyorlar. Bu zorluklar arasında yoksulluk, kırılganlık, çatışmalar ve doğal afetler var. Bu zorlukların üstesinden gelmek için hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bağışçıların da dahil olacağı bir konsolidasyon ve planlanmış koordine çabalar gerektirmektedir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İslam Kalkınma Bankası, Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu ve İslami Dayanışma Fonu “Sivil Toplum Kuruluşlarının Yoksulluğu Azaltma Programlarının Güçlendirilmesi” adı verilen yenilikçi ve dönüştürücü bir program başlatmıştır.

Önümüzdeki beş yıl boyunca, ISDB, UNDP, Save the Children, Spark International, AfDB, SESRIC gibi kuruluşlarca desteklenen ve STK'ların gelişimini ve insani yardım girişimlerinin güçlendirilmesini amaçlayan bu program 27 Eylül 2019 tarihinde New York’ta düzenlenecek açılış ve tanıtım etkinliği ile başlayarak, 57 Müslüman ülkede yayınlanacaktır. Toplam proje değeri 20 milyon ABD doları olan proje, STK'lara sürdürülebilir finansman konusunda destek vermeye odaklanmıştır. Proje, mülteciler, istihdam, yoksulluğu azaltma ve toplumsal geçim kaynaklarını geliştirme gibi sonuçlar doğuracaktır.

Program kapsamında Müslüman Ülkelerde yer alan STK'ların haritalanması, taranması ve kategorilendirilmesi, kapasitelerinin arttırılması, mültecilerin temel eğitimini, istihdam ve geliştirme projelerini destekleyen yenilikçi ve dönüştürücü projeleri teşvik ederek STK'lar için sürdürülebilir ve yenilikçi finansman mekanizmaları kurmak hedeflenmiştir. STK'ların çalışmalarında görünürlük kazanmalarını sağlamak için program ayrıca proje yönetimi, liderlik, iletişim ve hesap verebilirlik gibi eğitimleri de içerecektir. STK'ların projelerinin daha görünür olmalarını teminen fon bulma çabalarında da daha başarılı olmalarını sağlamak için, kitlesel fonlama kampanyaları oluşturma konusunda eğitilecek ve desteklenecektir.

Kitle Fonlaması Platformu olarak bu programa ülkemizden ve dünyadan sadece fonbulucu.com Kitle Fonlaması platformu katılarak, D8 ülkeleri olan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya gibi ülkeler için STK’lara ait Kitle Fonlaması Platformları kurulması için 200.000 ABD Dolar değerinde destek verecek.

Ülkemizde ender kitle fonlaması platformlardan biri olan fonbulucu.com’un kurucusu Hakan Yıldız tarafından yapılan açıklamada; ‘Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, İslam Kalkınma Bankası, Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu ve İslami Dayanışma Fonu tarafından yapılacak ve 20 Milyon ABD dolara mal olacak projenin en önemli ayağını kendilerinin gerçekleştireceğinden bahisle, Müslüman ülkelerde yoksulluğun azaltılması için STK’ların sürdürebilir bir gelire ulaşmalarına yönelik geliştirdikleri ve hali hazırda ülkemizde de uyguladıkları fintek modelini bu destek kapsamında D8 ülkeleri olan İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya gibi ülkelere transfer edeceklerini bildirdi. Verdikleri toplam destek miktarının 200.000 USD’a yakın olduğuna değinen Yıldız, gerçekleşecek destek sayesinde bu ülkelerde bulunan STK’lar projelerini tüm dünyaya duyurma ve fon toplama şansı bulacaklardır. İşin esasında balık vermek değil balık tutmayı öğretme felsefesi bulunmaktadır.’ dedi

Girişimci Gazetesi
Yönetici / 306 Yazı / 383,1K Okunma

Girişimci Gazetesi Editör Ekibi


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST