Loading

Dijital Psikoloji Enstitüsü

tanıtım

Dünya genelinde her dört kişiden biri yaşamı boyunca bir ya da daha fazla ruhsal ve davranışsal sorun yaşamaktadır(WHO, 2001). Türkiye’de ise 2020 yılında 54.6 milyon kutu antidepresan ilaç satılmıştır(Taşçıer, 2021). Her geçen yıl yaygınlığı artan mental sorunlara paralel olarak psikolojik danışmanlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Dijital Psikoloji Enstitüsü, geleneksel ruh sağlığı hizmetlerinin tümünün dijital ortamda bir enstitü formatıyla erişilebilir, kaliteli ve güvenli şekilde kullanıcılara sunulmasını içeren danışmanlık ve insan kaynakları şirketidir. Psikoloji bilimi uygulamalarını mühendislik biliminin getirdiği teknolojik çözümler ile birleştirmeyi amaçlayan girişimimiz Uzman Klinik Psikolog Ezgi Beyza TOPRAKCI ve Elektrik Elektronik Mühendisi Uzay Yusuf EYCAN tarafından kurulmaktadır.

Fikrimizin serüveni 2020 Nisan ayında TR-Covid19 Ortak Akıl Platformu’na başvurumuzun kabulüyle başladı. Platformda yer alan 250 iş fikri arasından çeşitli puanlamalar ve elemeler sonucu ilk 5 fikir arasına giren projemiz, Youtube’da ‘Bir Fikrin Mi Var?’ yarışması ile haftanın birincisi* oldu. 2020 Temmuz ayında Covid-19 pandemisinin getirdiği psikolojik yıpranmaya teknolojik bir çözüm sunmayı hedefleyerek e-psikoterapist.com sitemizi yayına aldık ve demo sitemiz ile hem iş modelimizin doğruluğunu test ettik hem de kullanıcı kitlesi elde ettik.  9 ay boyunca yayında kalan www.e-psikoterapist.com üzerinden 290 terapist ve 700 danışana ulaştık.  500’den fazla danışana binlerce ücretsiz psikoterapi seansı verdik. Bu süreçte ceza infaz kurumu personelleri, Tubitak Bigg girişimcileri ve çeşitli kurumlara psikoeğitim hizmeti verdik.

Dijital Psikoloji Enstitüsü olarak Nisan ayında fonbulucu.com aracılığıyla kitle fonlamaya çıkarak Haziran ayında ticarileşmeyi planlıyoruz. Ruh sağlığı alanında hizmet verecek olan şirketimizin psikoterapi ve insan kaynakları olmak üzere 2 temel faaliyet alanı bulunmaktadır. Bu faaliyet alanları içerisinde aşağıdaki ürün ve hizmetler sunulacaktır.

 • Psikolojik Danışmanlık / Psikoterapi: Dijital Psikoloji Enstitüsü altında kurulacak olan ve birebir görüşmelere altyapı sunan websitesi aracılığıyla alanında uzman psikoterapistler ile danışmanlık hizmeti almak isteyen kullanıcıları buluşturan; websiteye entegre görüntülü görüşme modülü, takvim modülü, ödeme modülü vb. pazar alanı altyapılarının kullanıldığı görüşmeler
 • Test-Envanter Modülü: Site bünyesinde danışmanlık hizmeti veren psikoterapistlerin, psikoterapi sürecinde belirli olguları ölçmek amacıyla kullandıkları test ve envanterlerin danışanların kullanıcı sayfalarına atayabildikleri; testlerin alt boyut ve toplam puanlarını otomatik olarak hesaplayarak terapistlerin erişimine sunan sistem
 • Webinar: Terapistlerin kullanıcılara psikoloji bilimiyle ilgili kısa eğitim, panel, sohbet, soru-cevap, röportaj, workshop vb. hizmetler gerçekleştirebileceği canlı yayın modülü.
 • Psiko-Udemy: Terapistlerin kullanıcılara belli bir konuyla ilgili sağaltım(iyileşme) sağlama, kişisel gelişim, farkındalık edinme, karar verme, motivasyon, performans gelişimi vb. konularda gelişim amacı güden, Webinar’lara göre daha uzun süreli ve kayıt edilebilen, programlanmış eğitim modülü
 • Terapistler için Psikoterapi Eğitimleri: Psikoterapistlere yönelik bir psikotepi yaklaşımında uzmanlaşmayı hedefleyen ve bu psikoterapi yaklaşımının getirdiği teknikleri uygulama yetkinliği veren eğitimlerdir
 • Kurumsal Eğitimler: İnsan Kaynakları alanında çalışanların motivasyon, performans, verimlilik, iletişim, çatışma yönetimi, ilişki yönetimi, kariyer hedefleri, kurumsal mimarlık vb alanlarda grup olarak verilen eğitimlerdir
 • Kurumsal Test ve Envanterler: İnsan Kaynakları alanında çalışanların yetkinliklerini, performanslarını, belirli yetenek alanlarındaki düzeyleri ile algılama, dikkat, hafıza, detay algılama vb. psikometrik alanlarda ölçüm yapmayı planlayan çoğunlukla işe alım ve terfi süreçlerinde kullanılan testler ve envanterlerdir.
 • Yazılım Ürünleri: Yazılım ekibimiz tarafından bir yıl içinde tamamlanması planlanan; görüntülü görüşme, video konferans, ödeme, takvim, ERP vb. dijital pazar alanı için gerekli tüm altyapı ve mimari hizmetleri

2020 Temmuz ayında yayına aldığımız demo sitede verilen ücretsiz hizmetlerle eş zamanlı olarak yazılım ekibimizle birlikte, ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirmek için yeni bir platform altyapısı kurmaya başladık. Bu platformda ilk faaliyet alanımız olan psikoterapi ayağı için 4 ana modül bulunmaktadır.

Bu 4 modül;

 • Birebir görüşmelerin yapılacağı temel website
 • Test-Envanter modülü
 • Webinar modülü
 • Psiko-Udemy

sırasıyla hayata geçirilecektir.

Şirketimizin ikinci ayağı olan insan kaynakları hizmetlerinde ise kurumlara yönelik psikometrik testler ve psikoeğitimler vermeyi planlıyoruz.  Tüm bu hizmetleri yazılım ekibimizin ürettiği teknoloji ile gerçekleştirmek istiyoruz. İlk modül olan birebir görüşmelerin yapılacağı web sitemiz ise 2021 nisan ayı itibariyle yayında olacak. Bununla birlikte websitemizin mobil uygulaması üzerine çalışmaya devam ediyoruz.  İlk 12 ayda 100 psikoterapist ile 15.000 seans vererek kâra geçmeyi planlıyoruz.

Dijital Psikoloji Enstitüsü olarak psikoloji hizmetlerini tamamı uzman klinik psikologlardan oluşan psikoterapist kadrosu ile Türkiye’de liyakatli ve erişebilir psikoterapi sunan, geleneksel psikoterapide kullanılan teknikleri dijital ortama uyarlayan ve patentleyen, kurumsal firmalara psikoloji kökenli ürün ve hizmetler sunan, psikoterapi ve diğer meslek gruplarına örnek teşkil edecek kaliteli ve etik hizmet ekolünü yerleştirmeyi ve bu ekolün jenerik markası olmayı amaçlayan ve kendini sürekli geliştirmek isteyen psikoterapistleri eğitim ve süpervizyonlarla destekleyen, Türkiye’nin ilk dijital enstitüsü olmayı hedefliyoruz. Uzun dönemli hedeflerimizden biri olarak ise Avrupa ve İslam coğrafyasında uluslararası hizmet sunmayı planlıyoruz.

Nisan sonunda fonbulucu.com üzerinden kitle fonlamaya çıkacak olan girişimimiz için yatırım desteklerinizle büyümek istiyoruz.

 

World Health Organization (WHO). The world health report 2001: Mental health: new understanding, new hope. Geneva, World Health Organization, 2001.

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/antidepresan-ilac-kullanimi-yuzde-96-artti-intiharlar-korkutuyor-1815500

Dilek Seferoğlu
Yönetici / 296 Yazı / 438,6K Okunma


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST