Loading

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları 23 Mart 2020 Günü Başlıyor

Koronavirüs salgınından etkilenen işyerleri için kısa çalışma ödeneği başvuruları 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlıyor.

SGK Duyuru

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları 23 Mart 2020 Günü Başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sosyal izolasyonun ve işyerlerinin geçici kapatılmalarının yarattığı özellikle istihdam açısından doğan ekonomik sorunlar nedeniyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Ek Madde 2’de düzenlenen kısa çalışma ödeneği gündemdeki yerini aldı.

İşkur’un bugün (22.03.2020) yaptığı duyuru ile kısa çalışma ödeneği için 23.03.2020 – Pazartesi günü itibariyle başvuruların alınmaya başlanacağı duyurusu yapılmıştır.

Kısa Çalışma Ödeneği ve Kapsamı

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere yapılacak kısa çalışmalarda sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

Koronavirüs özelinde değerlendirildiğinde, salgın hastalık da zorlayıcı sebepler arasında yerini alır.

Kısa çalışma, işçilere ödenek kısa çalışma ödeneğini ve Genel Sağlık Sigortası primlerini kapsar.  Bu ödenek, devlet tarafından, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır.

Nasıl Faydalanılır?

Öncelikle kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilecek olanın yalnızca işverenler olduğunu vurgulayalım. İşçilerin bu başvuruyu yapmaları mümkün değildir. İşveren, işçiler adına başvuruyu yapar.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmayı işveren ve işçi açısından ele aldığımızda, bunun için işverenin;

  • Koronavirüs salgını ve alınan önlemler nedeniyle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönündeki kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu’nu doldurarak İŞKUR’a başvuruda bulunması (kanıtların sunulması şu açıdan önemlidir: İŞKUR bu sayede, başvuruları işyerine gitmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi sağlayabilecektir. İŞKUR, gerektiğinde işverenle irtibata geçerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İstenen ek belgeler de yine aynı yöntemler, en kısa sürede bildirilmelidir. Başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.),
  • Ayrıca, kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi İŞKUR’a sunması,
  • Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca ve Grup Başkanlıklarında yapılan değerlendirme sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiği tespit edilecektir. Bu inceleme, koronavirüs salgını özelinde, mahalline gidilmeksizin başvuru evrakı ve ekleri üzerinden yapılacaktır.
  • İşyerinin, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerlerinden olması halinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır.

İşverenin İŞKUR’a sunacağı bilgi ve belgelerin doğruluğu önemlidir. Zira, işveren, hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle kendisine yapılan fazla ödemeleri, yasal faizi ile birlikte ödemek durumunda kalacak; eğer bu fazla ödemeler, işçinin kusurundan kaynaklanıyor ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

Bu başvuru ve gönderimler İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle yapılacaktır. İŞKUR, başvuru formunu ve ilgili e-posta adreslerini de paylaşmıştır. Bkz. https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/

İşçinin faydalanabilmesi için ise; 

  • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
  • İşçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte, çalışma süreleri ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması,
  • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılması için, diğer hallerde, İŞKUR Yönetim Kurulu’nun kararı gerekirken, koronavirüs salgınının da karşıladığı salgın hastalık durumunda bu Yönetim Kurulu Kararı aranmaz.

Başvuruların Sonucu 

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla, başvuru taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, İŞKUR tarafından bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine göndermelidirler.

Kısa çalışma ödeneği talebi kabul edilen işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

Sonuç olarak,

  • Kısa çalışma ödeneği başvurularının 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayacağını,
  • Başvuruların yalnızca e-posta aracılığıyla ve İŞKUR tarafından listelenen e-posta adreslerine yapılabileceğini,
  • Başvuru formu ile birlikte, işyerinizin Koronavirüs salgınından etkilendiğini gösterir bilgi ve belgelerin de sunulmasının kabul alabilmeniz için önemli olduğunu belirtelim.

 

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 42,8K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST