Loading

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir? Faydaları Nelerdir?

Birçok girişimcinin ve girişimin büyüme yolunda en büyük destekçisi olan teşvik sistemi, yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl uygulanır? sorularının yanıtına bakalım.

Büyüme

Girişimler kuruldukları günden bu yana büyüme hedefi doğrultusunda çalışırlar. Bu yolculukta finansal açıdan kendilerine fayda sağlayabilecek birçok yol ayrımını da değerlendirirler. Bu noktada devlet hibe ve teşvikleri de oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de girişimlere doğrudan hibe sağlayan KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları gibi kurumların yanı sıra Sanayi Bakanlığı’nın bir uygulaması olan Yatırım Teşvikleri de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Büyüme hedeflerinde emin adımlarla ilerleyen büyük ya da küçük ölçekli bütün girişimlerin bu aşamada yapacakları yatırımlarının niteliği ya da büyüklüğüne göre alacakları Yatırım Teşvik Belgesi ile birçok destek unsurundan faydalanabilmektedirler. Bu destek unsurları da yatırımların şekillenmesinde azımsanamayacak faydalar sağlamaktadır.

Kısaca Yatırım Teşvik Sistemi’ni açıklayacak olursak;

15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren teşvik sistemi 4 farklı uygulama ile çalışmaktadır.

 • Genel Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 • Öncelikli Yatırımların Teşviki
 • Stratejik Yatırımların Teşviki

Bu 4 uygulama kapsamında sağlanan destek unsurları farklılık göstermektedir. Özet bir tablo ile gösterebiliriz.

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Öncelikli Yatırımlar Teşviki

Stratejik Yatırımlar Teşviki

KDV İstisnası

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Vergi İndirimi

 

Sigorta Primi İşveren Hissesi Deteği

 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği*

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği*

 

Faiz veya Kar Payı Desteği**

 

Yatırım Yeri Tahsisi

 

KDV İadesi***

 

 

 

*Yatırımın 6. Bölgede yapılması halinde veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı (TOSHP) kapsamında desteklenen stratejik yatırımlara sağlanır.

** Yatırımın Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

***Sabit yatırım tutarı 500 milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 2017-2021 yıllarında imalat sektöründe gerçekleştirilecek teşvik belgeli tüm yatırımlara ilişkin bina-inşaat harcamaları da KDV iadesinden yararlanabilmektedir.

Asgari Sabit Yatırım Tutarları illerin bölgesel dağılımına göre belirlenmektedir.

 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarları 1. ve 2. bölgelerde 1.000.000 TL, 3., 4., 5. Ve 6. bölgelerde 500.000 TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamalarında asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1.000.000 TL’den, diğer bölgelerde ise 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Stratejik Yatırım Uygulamalarında asgari sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL’dir.

İllere Göre Bölgesel Dağılım Tablosu:

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Aydın

Adana

Afyonkarahisar

Bayburt

Adıyaman

Antalya

Balıkesir

Burdur

Aksaray

Çankırı

Ağrı

Bursa 

Bilecik

Düzce

Amasya

Erzurum

Ardahan

Eskişehir

Bolu

Gaziantep

Artvin

Giresun

Batman

İstanbul

Çanakkale

Karaman

Bartın

Gümüşhane

Bingöl

İzmir 

Denizli

Kırıkkale

Çorum

Kahramanmaraş

Bitlis

Kocaeli

Edirne

Kütahya

Elazığ

Kilis

Diyarbakır

Muğla 

Isparta

Mersin

Erzincan

Niğde

Hakkari

 Tekirdağ

Karabük

Samsun

Hatay

Ordu

Iğdır

 

Kayseri

Trabzon

Kastamonu

Osmaniye

Kars

 

Kırklareli

Rize

Kırşehir

Sinop

Mardin

 

Konya

Uşak

Malatya

Tokat

Muş

 

Manisa

Zonguldak

Nevşehir

Tunceli

Siirt

 

Sakarya

 

Sivas

Yozgat

Şanlıurfa

 

Yalova

 

 

 

Şırnak

 

 

 

 

 

Van

9 İL

15 İL

13 İL

14 İL

14 İL

16 İL

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

 • Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları
 • Kamu kurum ve kuruşları
 • Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Dernekler ve vakıflar
 • Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’de yerleşik şubeleri

Destek Unsurları Nelerdir?

KDV İstisnası: Teşvik Belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından alınacak makine ve teçhizatlar, yazılımlar ve kiralamalar için katma değer vergisi ödenmez.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından alınacak makine ve teçhizatlar için gümrük vergisi ödenmez.

Vergi İndirimi: Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi, yatırım için öngörülen tutara ulaşıncaya kadar indirimli olarak ödenir.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: Teşvik Belgesi kapsamında, yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Bakanlıkça karşılanır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Teşvik Belgesi kapsamında, yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajı ödenmez.

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği: Teşvik belgesi kapsamında, yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanır.

Faiz veya Kâr Payı Desteği: Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının p’ine kadar kullanılan kredinin faizinin veya kâr payının belli bir kısmı Bakanlıkça karşılanır.

Yatırım Yeri Tahsisi: Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi: Sabit yatırım tutarı 500.000.000 TL’nin üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV iade edilir.

Büşra Kalay
Redaktör / 9 Yazı / 22,1K Okunma

1989 Ankara doğumluyum Gazi Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 2010 yılından bu yana aktif bir şekilde çalışmakta olup özel sektörde finansal danışman, mali analist, kalite güvence uzmanı, proje uzmanı gibi farklı görevlerde bulundum. Firmalara ve STK’lara proje geliştirme, yatırım ve teşvik konularında danışmanlık yapmaya devam etmekteyim. Bana ulaşmak için www.ardesdanismanlik.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST