Loading

TGB, TTO, İhtisas TGB, İnkübatör, AR-GE Merkezi? Hangisi Hangisi?

TGB, TTO, İhtisas TGB, İnkübatör, AR-GE Merkezi gibi yerlerin hangisinin hangisi olduğuna değinelim.

geçici foto

Girişimcilik denilince pek çok “ortam” konuşulagelmektedir. Üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile özel sektör iş birliği ile oluşturulan teknolojik alt yapı sistemleri ve alanları da bunlar arasında. Bu yazımızda, özellikle kısaltma isimleri ile andığımız TGB, TTO, İhtisas TGB, İnkübatör, AR-GE Merkezi gibi yerlerin hangisinin hangisi olduğuna değinelim istedik.

 

TBG - Teknoloji Geliştirme Bölgesi                                            

Yüksek/ ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojileri karşılayan firmalara yöneliktir. Belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri veya geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade etmektedir. Bu yapılarda üniversite – araştırma – sanayi/ özel sektör aynı ortam içerisinde bir arada çalışmakta; araştırma, akademi, ekonomi yapısı bütünleşmektedir.

İnkübatör - Kuluçka Merkezi                                                 

Bir tür iş geliştirme merkezidir. Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla girişimcilere bölge içinde veya dışında ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılardır. Kuluçka merkezleri aynı zamanda genç ve yeni girişimciler için bir profesyonelleşme ve ağ geliştirmeye de fayda sağlamaktadır. Ki, kuluçka merkezleri de girişimcilere yatırımcılar ile bir araya gelme imkanı da getirmektedir.

TTO - Teknoloji Transfer Ofisi                                              

Teknoloji geliştiricisi AR-GE kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı sanayi şirketleri veya diğer teknoloji ya da AR-GE kurum ve kuruluşları arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni AR-GE şirketlerinin oluşturulmasını teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet gösteren yapı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle üniversitelerdeki teknolojinin sanayiye aktarılması noktasındaki mekanizmalardır. Hızlı ticarileştirmeyi amaçlamaktadır.

İhtisas TGB - İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi               

Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerin yer aldığı tematik teknoloji geliştirme bölgeleridir. Sağlık, savunma, finans, enerji, maden gibi belirli ihtisas alanlarındaki girişimlere hizmet vermek üzere tasarlanmıştır.

AR-GE Merkez veya Enstitüleri             

Öncelikle AR-GE’nin ne olduğuna bakmak gerekirse, araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar AR-GE olarak tanımlanmaktadır. Bu amaçla, kamuya ait, yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliştirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapıldığı mekânlar ise AR-GE merkezi veya enstitüsü olarak anılmaktadır.

Aslıhan Kart
Yazar / 29 Yazı / 43,9K Okunma

2009 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Marka Hakkına Tecavüz Suçları” konulu teziyle yüksek lisans derecesi almış olup aynı üniversitede ekonomik suçlar üzerine doktora çalışmalarını sürdürmektedir. 2010 yılından bugüne avukatlık yapan yazar, ağırlıklı olarak ticaret hukuku, idare hukuku, girişimcilik, bilişim-finans/ ceza hukuku, fikri mülkiyet hukuku alanlarında çalışmaktadır.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST