Loading

Teknopark Ankara & fonbulucu.com işbirliği

Ankara Teknopark TGB Yönetici A.Ş. ile fonbulucu.com Kitlesel Fonlama Platformu 15 Ağustos 2017 tarihinde Stratejik İşbirliği Protokolü imzalamışlardır.

Ankara Teknopark TGB Yönetici A.Ş. ile fonbulucu.com Kitlesel Fonlama Platformu 15 Ağustos 2017 tarihinde Stratejik İşbirliği Protokolü imzalamışlardır.

Protokol, çerçevesinde Teknopark Ankara bünyesinde faaliyet gösteren Kuluçka Merkezi’ne kabul edilecek olan tüm aşamalardaki fikir, proje ve buluş sahipleri için başlangıç sermayesinin temin edilebilmesi amacıyla fonbulucu.com kitlesel fonlama platformundan yararlanılacaktır.

Aynı zamanda fonbulucu.com’a fonlamak amacıyla başvuruda bulunan tüm fikir, proje ve buluş sahipleri Teknopark Ankara Kuluçka Merkezine kabul edilme şansı elde edeceklerdir.

Ülkemizde birçok kamu ve özel Teknopark’lar, TTO’lar ve TTM’ler bulunmakla birlikte, bir Teknopark ile bir kitlesel fonlama platformunun stratejik işbirliği yapmaları açısından söz konusu protokol bir ilk niteliği taşımaktadır.

Bilindiği üzere dünya da son zamanlarda birçok girişimci, iş melekleri, bankalar ya da girişim sermayesi fonları gibi finansal araçlar yerine, internet aracılığıyla kişilerden doğrudan finansal destek aramaya başlamıştır. Bu gelişmenin sonucunda başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere sermaye sağlayan ‘kitlesel fonlama’ yeni bir yatırım yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır.

Kitlesel fonlama sistemi temel olarak sağlanan fon karşılıklarına göre bağış, ödül, yatırım, hisse ve kredi karşılığı olmak üzere birçok şekilde işlemektedir. En anlaşılabilir haliyle ‘Kitlesel Fonlama; bir proje ya da girişimin bir grup insan tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesidir. 

Klasik yöntemlerin tersine kitlesel fonlama yönteminde hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duyulmadan finansmanın ilk elden kullanılması sağlanır. Finansman ihtiyacı olanlar, yatırım yapacak kişilere doğrudan ulaşabilir. İletişim ise internet aracılığıyla sağlanır.


Girişimci Gazetesi
Yönetici / 306 Yazı / 385,2K Okunma

Girişimci Gazetesi Editör Ekibi


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST