Loading

Teknoyatırım Programı Yenilendi!

Yatırımcılar için Teknoyatırım Programının güncel destek kalemleri ve destek oranları ile ilgili bilgi...

Teknoyatırım

TEKNOYATIRIM NEDİR?

Tam adı ile KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı’dır. KOSGEB tarafından KOBİ ölçeğindeki firmaların büyüme yatırımlarına yönelik olarak verilen destektir.

Programın amacı; Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesine ve katma değer yaratmasına yardımcı olmaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu destek programına başvurabilmek için temel şart KOBİ olmak ve KOSGEB veri tabanına kayıtlı olmaktır. Ancak nitelikli yatırımları destekleyen bu programa başvurmak için özel şartları şu şekilde sıralayabiliriz:

En çok 5 yıl önce şartını sağlamak üzere;

  1. KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  2. Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  3. Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  4. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan firmalar başvurabilmektedir.

Yukarıda sıralanan şartları sağlamadığı halde bu programdan faydalanmak isteyen diğer KOBİ’lerin sağlaması gereken şartlar ise;

  1. Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında* yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler listesinde** yer alan ürünleri üretiyor olmak,
  2. Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunmasıdır.

Yukarıda belirtilen “paydaş” kimdir?

Paydaşlar, destek programı kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan kamu kurum/kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik olmak koşuluyla büyük işletme statüsünde olan özel kuruluşlardır.

DESTEK ÜST LİMİTLERİ VE ORANLARI NELERDİR?

Desteklenecek yatırım projesinin süresi en fazla 36 ay olabilir. Faydalanılabilecek üst limitler ise; Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60’tır. Destek tutarının p’i geri ödemeli ve 0’u geri ödemesiz olarak verilir. Yani; eğer 1.000.000 TL tutarında bir yatırım yapacaksanız 600.000 TL’si desteklemeye esas tutarı oluşturacaktır. 400.000 TL’si eş finansman ile sağlanacaktır. Bu 600.000 TL’nin 180.000 TL’si hibe, 420.000 TL’si sıfır fazili geri ödemeli destek şeklinde sağlanır. Geri ödemeli destek proje bitiminden 8 (sekiz) ay sonra ödenmeye başlanır ve sıfır faiz uygulanır.

ÖRNEK YATIRIM MİKTARLARINDA DESTEK ORANLARI

YATIRIM
MİKTARINIZ

DESTEKLENMEYE ESAS TUTAR
(%60)

HİBE
(%30)

FAİZSİZ KREDİ
(%70)

10.000.000,00

5.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

9.000.000,00

5.000.000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

8.000.000,00

4.800.000,00

1.440.000,00

3.360.000,00

7.000.000,00

4.200.000,00

1.260.000,00

2.940.000,00

6.000.000,00

3.600.000,00

1.080.000,00

2.520.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

900.000,00

2.100.000,00

4.000.000,00

2.400.000,00

720.000,00

1.680.000,00

3.000.000,00

1.800.000,00

540.000,00

1.260.000,00

2.000.000,00

1.200.000,00

360.000,00

840.000,00

1.000.000,00

600.000,00

180.000,00

420.000,00

 

DESTEK KALEMLERİ NELERDİR?

Destek Kalemleri

Destek Miktarları

Destek Oranı

Makine-teçhizat desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

% 60

Üretim hattı tasarım giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

Yazılım giderleri desteği*

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

Personel gideri desteği

%30 Geri ödemesiz

Eğitim ve danışmanlık desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği

%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

TEKNOYATIRIM DESTEK PROGRAMINDAN FAYDALANABİLİR MİYİM?

TEKNOYATIRIM Destek Programı KOBİ’lerin ortaya çıkardığı yenilikçi ürünlerin seri üretimine ya da cari işlemler hesabında yer alan katma değerli ürünlerin ülkemizde üretilmesine yönelik oluşturulmuş bir programdır. Bu programdan faydalanabilmek için temel başvuru formlarını doldurmak yeterli değildir. KOSGEB standartlarında Fizibilite Raporu hazırlanması zorunludur. Fizibilitesi yapılmamış bir yatırım projesi başvuruya kabul edilmeyecektir. Özenli ve uzun soluklu bir çalışma hazırlanması gerekecektir.

Gerekli koşullar yerine getirildiği takdirde KOBİ’lerin destek almasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Yeter ki destek doğru yerde ve amacına uygun kullanılsın.

 

*https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/27.11.2019/TAB.12.00.01_KOBİ_Teknoyatırım_Destek_Programı_Teknoloji_Alanları_Tablosu.pdf

**https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/27.11.2019/Cari_İşlemler_Hesabına_Katkı_Sağlayacak_Ürün_Listesi.pdf
 

Büşra Kalay
Redaktör / 9 Yazı / 22,1K Okunma

1989 Ankara doğumluyum Gazi Üniversitesi İktisat bölümü mezunuyum. 2010 yılından bu yana aktif bir şekilde çalışmakta olup özel sektörde finansal danışman, mali analist, kalite güvence uzmanı, proje uzmanı gibi farklı görevlerde bulundum. Firmalara ve STK’lara proje geliştirme, yatırım ve teşvik konularında danışmanlık yapmaya devam etmekteyim. Bana ulaşmak için www.ardesdanismanlik.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST