Loading

Verimlilik Artışı İçin Başka Bir Yöntem: Kaizen

Kaizen kelime olarak Japonya'da Kai (değişim) ve Zen (daha iyi) anlamına gelen kelimelerin birleşmesi ile oluşmuştur.

Çalışma

Kazien Nedir? 

Şirketlerin gözünde önemsiz görülen küçük hataların şirket maliyetlerini ne kadar artırabileceğini hiç düşündün mü? Üretim sürecinde basit ancak etkili düzenlemelerin maliyet ve verimlilik üzerindeki etkisini?

Kaizen kelime olarak Japonya'da Kai (değişim) ve Zen (daha iyi) anlamına gelen kelimelerin birleşmesi ile oluşmuştur. Sürekli iyileştirme anlamına gelir. Amaç üretimdeki süreci ancak etkili değişiklikler ile daha iyi hale getirmektir.

Neleri Kapsar?


Bir felsefe olarak adlandırılan Kaizen aşağıda sıralanan alanları kapsar.

- Toplam kalite kontrolü
- Öneri sistemi
- Toplam verimli bakım
- Müşteri yönelimi
- Kalite çemberleri
- Otomasyon
- Kalite iyileştirme
- Sıfır hata
- İşçi yönetim işbirliği
- Verimlilik iyileştirme
- Yeni ürün geliştirilmesi
- Kanban
- Tam anında üretim
- Küçük grup faaliyetleri

Genel olarak bakıldığında bu alanlarda Kaizen uygulamasını çok fazla görmek mümkündür. Çünkü kalite, verimlilik, müşteri ilişkileri, yeni ürün gelişimi, öneri sistemi vb. sürekli geliştirmeyle oluşan kavramlardır. Bu kavramları Kaizen’den ayrı düşünmek mümkün değildir.

Nasıl Yapılır?

Kaizen’in 7 prensibi vardır:
1) Problemi kabul et.
2) Çok para gerektirmeyen projeler seç.
3) Önce "bizim" problemlerimize bak, “onlarınkine” değil.
4) Tek ölçü ekonomik çıkar olmamalıdır.
5) Önceliği sapta. Projeyi kalite, maliyet, dağıtım vs. İkelerine dayalı olarak yürüt.
6) Planla, uygula, kontrol et, önlem al (PUKÖ) çevrimini izle.
7) Doğru çözüm araçlarını kullan.

Kaizen problemleri güler yüzle karşılar. Çünkü "Problemin olmadığı yerde gelişme de olmaz." bakış açısı vardır. Problemler olmalıdır ki gelişme ve iyileştirme sürekli olsun. Kaizen'de hem mevcut durumu koruma hem de gelişim hedeflenmektedir. Kaizen yönetimi de yönlendiren bir kavramdır. Dolayısıyla Kaizen hayatımızın vazgeçilmez bir felsefesidir.

Girişimci Gazetesi
Yönetici / 307 Yazı / 387,6K Okunma

Girişimci Gazetesi Editör Ekibi


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST