Loading

Küresel Pazarda Halkla İlişkiler Yolculuğu

Halkla İlişkiler Uzmanlığı ve İnternet Süreci

halkla ilişkiler,şirket ve küresel pazar

Halkla İlişkiler, belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için planlı, itibar sağlama, inandırıcı, dürüst, imaj yaratma ve karşılıklı iletişim çalışması olarak biliyoruz.  Halkla İlişkiler, bir kişiyi,  kurumu veya kuruluşu; gerek kendi çalışanlarına , gerekse müşterilerine ve ilgili bulunduğu diğer kimselere verimli bağlar kurmak için yapılan bir yöneticilik sanatı olarak görüyoruz.

Halkla İlişkiler , günümüzde organizasyonların göz ardı edemeyecekleri ölçüde öneme sahip bir durum arz etmektedir. Bir organizasyon ile izleyenler/dinleyenler/seyredenler arasındaki bağlantıyı olumlu yönde değiştirmeyi amaçlayan bir yönetim stratejisini sunar. İşletmenin çevreyi etkilemek ve çevrenin desteğini sağlamak için yaptığı planlı yönetim işlevidir.

Halkla İlişkiler, sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır. Yönetilenleri  “aydınlatma” , yönetimin yaptığı faaliyetleri “açıklama” ve “tanıtım” eylemidir. Halkla İlişkilerin değeri ve önemi tüm çalışanlar tarafından kabul edilir. Her türlü iletişim aracıyla gerçekleşir. İletişim araçlarının yanı sıra “yüz yüze “ de olur.

Halkla ilişkiler Uzmanları, girişimci ,kendine güvenen,  yaratıcı, araştırmacı, rekabetçi, kampanyalar geliştiren, düşünceleri açık ve basit şekilde yazarak/konuşarak iyi ifade edebilme, çözüm üretebilme , esnek ve ekip ruhunu iyi bilen  vasıflara sahip olmalıdır.

Halkla İlişkilerde başarı sağlamanın yolu, halkla ilişkilerin ne olduğunu, ne olmadığını, neden ve nasıl işlediğini bilmekten geçiyor. Bu iş ile uğraşan kişinin marka ihtiyaçlarına göre iletişim planlaması yapması ve bunu da markaya özel kılması gerekir. Halkla ilişkiler, kurumların iletişim hedeflerine ulaşmalarında çok önemli fonksiyonlar üstlenirler.

Halkla İlişkiler  bu görevini yaparken  Grunig ve Hunt'un geliştirdiği  ve yaygın kabul gören "Basın Ajansı/Tanıtım modeli, başarının medyada yer alma oranı  ile ölçüldüğü en basit model olarak bilinir  ve karşılıklı anlayışın sağlanması önemli görülmez. Kamuyu bilgilendirme modeli, de süreç "tek yönlü" olarak kaynaktan alıcıya yönünde  işlese de, doğruluk kavramı büyük önem taşımaktadır. Öncelik, mesajların hedef kitleye aktarılmasında olduğu için hedef gruplar haklarında  çok fazla bilgi sahibi olmazlar. Bu modelde yapılacak araştırmalar genellikle ·ulaşılacak hedef kitlenin profili ile sınırlı kalır. İki yönlü asimetrik model; “bilimsel” verilere dayanarak ikna stratejilerini hayata geçirmek, yani hedef kitleyi “ikna etmek”tir. İki yönlü simetrik model, karşılıklı anlayışın sağlanması ve taraflar arasında bir dengenin oluşturulması esas alınıyor. Bu modelde yöneten tarafın; hedef kitlenin veya kurum iletişiminin olduğunu görebiliriz.

Bilgiye erişim kolaylaştığı gibi hedef kitleye ulaşmak da aynı ölçüde kolaylaşmayı sağlıyor.  Ulaşma  yolunda  benzeri türden engeller büyük oranda iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ortadan kalkmıştır.  Böylece bir adım önde olmak, rekabet ortamında avantaj sağlayacaktır. Bu konuda hedef kitle ile organizasyon arasında bağlantı kuran önemli kanalların başında internet gelmektedir.

İnternet sayesinde kurumlar ve bireyler kolaylıkla iletişime geçebilmekte, kendilerini en iyi şekilde tanıtabilip ve gerekli bilgileri sağlayabiliyor. İnternet sayesinde bilgileri en kolay şekilde aktarabiliyoruz  Bu bağlamda internetin yaygınlığı ve  kolaylığı halkla ilişkiler açısından  oldukça önemli olarak görüyorum.

Günümüzde internetin sunduğu olanaklardan yararlanan birçok kurum, kuruluş internet kanalıyla geniş insan kitlelerine ulaşarak ürün ve hizmetlerini tanıtarak, satış sonrası servis olanağı sunduğunu, hatta satış gerçekleştirdiğini, birçok kitaplara  internet üzerinden erişim imkanı sağladığına şahit oluyoruz. Özellikle  halkla ilişkiler ve internet kavramları arasındaki bağ irdelenirken, nihayetinde çıkabilecek krizlere ve alınabilecek önlemlere dikkat çekmemiz gerekiyor.

Elektronik medya ile interaktif iletişimin oluşturulması, çalışanlar ve diğer hedef kitlelere katılım, paylaşım ve tartışma zemini yaratıyor. Sanal forumlar, sohbet odaları, elektronik ticaret, kişisel bloglar, sosyal ağları halkla ilişkiler dünyasına sadece hedef kitleye kolaylık sağlarken, aynı zamanda hedef kitleyle diyalog imkanı da sağlamayı öngörüyor.

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi, hem hedef kitleler hem de kurumlar açısından büyük değişimler yaratmıştır. Son yıllarda özellikle teknolojik alanda hızlı  yaşanan gelişmeler,  küresel pazarların oluşmasını, kurumların ulaşabileceği hedef kitlelerin sayısının artmasını sağlamaktır. Tüm bu gelişmelere bakıldığında , yeni iletişim teknolojilerinin iş dünyası ve kamu kurumları üzerinde yarattığı etkiler göz ardı edilemez. Bu durumda  başarılı olabilmek için pro aktif, yenilikçi ve araştırmacı bir yapıya sahip olmak gerekmektedir.

İnternet uygulamalarında özellikle dikkat etmeleri gereken üç özellik bulunmaktadır; Bilginin iç hedef kitleden dışardakilere ne oranda aktarırken “SIZDIRMA” durumuna dikkat edilmeli. İnternet, kurum içi sistemlerin kurumun dışındakiler tarafından incelenmesinde “ŞEFFAFLIK”  önemli. İnternet, mesaj veya görüntülerin, bir kişiden diğerine aktarılmak suretiyle yayılmasına  uygun bir ortam hazırlıyor. Bunu korumak için gerekli bilgileri “TEMSİLCİ” olarak bilmek gerekiyor.

İnternette halkla ilişkiler; reklam gibi sadece iyi yönü gösteren ya da propaganda gibi düşünce empoze eden bir süreç olarak görülmemeli, iki yönlü iletişim boyutu dikkatten uzak tutulmamalı ve  izleyen sürecin hedef kitle olarak dikkate alınıp yürütülmeli olduğuna inanıyorum.

Müge Oralbay
Standart Üye / 18 Yazı / 20,2K Okunma

1982 yılında İstanbul ‘da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Marmara Koleji’nde bitirip ardından , Üniversiteyi Sinema TV Yapım Yönetim TV Programcılığı Bölümünden mezun oldu. Stajını Kanal D de Zaga programında Yapım Yardımcısı olarak tamamlamıştır. Değerli Duayen Prodüktör İzzet Öz’ün yanında, Yönetmen Yardımcısı olarak çeşitli klip çekimlerinde yer almıştır. Ardından Eski TV8 kanalında Packshot Programında Yapım Ekibinde ardından Elmavizyon TV de bir çok programın Yapım Sorumluluğunu üstlenmiştir. 2004 yılından itibaren Number One TV ve diğer kanalı Fashion TV Türkiye’de bir buçuk sene, ardından da iki buçuk sene boyunca Atv Kanalı’nda Yayın Sorumlusu olarak yer almıştır. 2009 senesinde Medya Sektörünün diğer kollarından PR – Medya İlişkileri Sorumlusu olarak Halkla ilişkiler ajansında çalışmaya başlamıştır. Sonrasında Magazin Portallarında Mekan Editörlüğü ve Magazin Dergilerinde moda editörlüğü yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Medya Sertifika Programı, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Pazarlama Uzmanlığı Sertifika Programı, Temel Düzey Halkla İlişkiler ve Reklam Sertifika Programı, İş Zeka Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kriz Yönetimi, Münazara ve Sunum Teknikleri, NLP Uzmanlık, Beden Dili, İnovasyon ve Liderlik, Sosyal Medya’da Liderlik, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kendimize ve Topluma Liderlik, Stratejik Planlama, Çatışma Yönetimi, Sosyal Girşimcilik, İmaj ve İletişim, Networking, Dijitalin Pazarlama İletişimindeki Yeri, İyi niyetli Reklamcılık, Viral Pazarlama 2.0, Sosyal Ağlarda Halkla İlişkiler ve Pazarlama ve SEO , Facebook , Instagram, LinkedIn ve bir çok eğitimlerini tamamlamıştır. Halen de güncel trendleri okuyup takip etmektedir. Bir çok haber portalında da uzmanlığını yazılarıyla Köşesinde yer vermiştir. 2012 senesinden itibaren Girişimciliğini farklı sektörlerden oluşan müşterilerin markalarını, sosyal medya ve yazılı basın ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Uzmanlığını İletişim ve Marka danışmanlığı yönetimi üzerine yapmaktadır. 2014 Aralık ayından bu yana Pazarlama, Halkla İlişkiler, Marka çerçevesiyle bir Türk şirketinde Proje Finans ve Yönetim Danışmanlığı şirketinde Stratejik İletişim Danışmanı ve Proje Ortağı olarak profesyonel bir şekilde devam etmektedir. Uzun bir süredir Girişimciliğini Bodrum’da yaşayarak çalışmaya devam etmektedir. İletişim Danışmanı- Dijital Pazarlama, Sosyal Medya ve Marka Uzmanı olarak küçük , orta ölçekli şirketlere danışmanlık vermektedir. Orta ve Büyük ölçekli şirketlere de bazı uzman olduğu alanda eğitimler hazırlamıştır. Uzman olduğu konularda Online Eğitimler vermek için çalışmalar yapmaktadır. Danışmak istediğiniz sorularınız İçin sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz .


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST