Loading

İnsanların İçinden En İyiyi Nasıl Çıkartırsınız?

Bir aidiyet kültürü, insanlarda ve kuruluşlarda en iyiyi ortaya çıkarır.

İNSANLARIN İÇİNDEN EN İYİYİ NASIL ÇIKARTIRSIN

Temel insan kaynakları ihtiyaçlarından biride başkalarıyla bağlantı kurmak ve kendimizi yaptığımız işe ait olmayı hissetmektir.

Aidiyet doğuştan gelen ve insanın daha büyük bir şeyin parçası olma arzusu olarak tanımlanabilir. Bu özlem o kadar ilkel olduğu için, çoğu zaman onu uydurarak ve onay arayarak elde etmeye çalışırız ki bunlar sadece boş ikameler değildir.

*Ait olduğumuzu hissettiğimiz bir deneyimde olduğumuzda, iyi ve enerjik hissederiz.

*Ait olduğumuzu hissetmediğimiz ve göz ardı edildiğimiz veya alay konusu olduğumuz bir deneyimde olduğumuzda ise derinden kopuk ve kötü hissederiz.

Bu hayatımızın geri kalanında da böyledir. En iyi halimiz, bizi birbirine bağlayan ve bir aidiyet duygusu yaratan deneyimlerimiz olduğunda ortaya çıkar.

Peki işyerinde aidiyet nereden geliyor?

Her şirketin bir kimliği vardır ve bir bireyin kimliği kadar benzersizdir. İdeal bir durumda, çalışanlar her gün işyerinde bireysel kimliklerinin şirketin kimliğiyle örtüştüğünü onaylayan deneyimler yaşarlarsa, bu uyum, şirketlerine ait olduklarını gösteren bir bağlantı hissi yaratır.

Ait olduklarına inanan çalışanlarla dolu bir işletme, kendini amaca yönelik, ilham veren ve canlı hisseden, diğer bir deyişle bağlılık hisseden çalışanlarla dolu bir organizasyondur. Bağlılıkla çalışanlar daha üretken ve daha iyi performans gösterirler. Bireysel kimlik işletme kimliğiyle uyumlu olduğunda, çalışanlar en iyi durumdadır ve dolayısıyla işletmede en iyi durumdadır. İşletmeler genellikle çalışanların bir çalışan el kitabında kimliklerini tanımlamaya çalışır, ancak bu kültürde hayat bulur. Kültür, bir kuruluşun kimliğinin kritik bir parçasıdır. Kültür, çalışanların kurumla ve en önemlisi birbirleriyle, akranları, yöneticileri ve yöneticileriyle günlük etkileşimlerinde edindikleri deneyimler aracılığıyla yaratılır.

Peki siz işletmelerinizde çalışanların özgün ve uyumlu olması ile birlikte  derin bir aidiyet duygusu yaşamalarını uyandırıyor musunuz?

Çalışanların aidiyet duygusunu etkileyen dört ana etkileşim vardır. Bu etkileşimlere şöyle diyebiliriz: “Anlamlı Anlar.”

1. Yeni bir fikir önerdiğinizde

2. Yardım istediğinizde

3. Bir şeyi geri ittiğinizde

4. Kişisel bir iyilik istediğinizde

Anlamlı anlarda, diğer çalışanların bir çalışandan yararlanmak için neler yaptığı, nasıl karşılık verdiği kritik önem taşır. Olumlu bir yanıt, deneyim için bir döngü yaratır ve harika bir kültür oluşturur. Olumsuz karşılıklar kültürü inşa edecek ya da onu kıracaktır. Hem bireylere hem de kuruluşun en iyi performansını üretme yeteneğine yardımcı olmayacak ya da engelleyecektir.

Bu noktaya kadar kavramsal terimlerle konuşuyoruz ama anlamlı anlar gerçek hayatta sizce neye benziyor?

İşverenler olarak, genellikle çalışan markalama materyallerinde şirket kimliği oluşturmaya çalışırız, ancak kağıttan kültüre nasıl sıçrayabiliriz?

Çalışanlarımıza “Buraya aitim” deme konusunda ilham veren nedir? Yanıtlardan biri, insanları etkilemenin ve grup kimliği oluşturmanın en eski yolu olan hikaye anlatımıdır. Şirketlerin de tıpkı diğer işlerde olduğu gibi hikayeleri var. Birisinin her şeyi değiştiren bir şey yaptığı hakkında hikayeler ve hikayeleri yıllar boyunca aktarılarak günümüze kadar ulaşır.

Gökhan Kanpalta

GÖKHAN KANPALTA
Standart Üye / 9 Yazı / 26,0K Okunma

Anadolu üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi mezunuyum. Yiyecek içecek sektöründe gelişerek ve geliştirerek birçok iş pozisyonunda görev aldım. Tüm iş birimleri ile aynı dili konuşabilmek adına ‘İşletme yönetimi eğitimi, Kahve uzmanlığı eğitimi, İnteraktif iletişim eğitimi, Etkileme sanatı eğitimi, Eğiticinin eğitimi, işe alım ve mülakat teknikleri eğitimi, Churn ve müşteri elde tutma eğitimi, Pazarlama iletişimi eğitimi, Dijital pazarlama uzmanlığı eğitimi, Sosyal medya uzmanlığı eğitimi, Stratejik yönetim, Wordpress eğitimi ve İçerik editörü eğitimlerini tamamladım. Şu anda mevcut Cold Stone Creamery markasının İş Geliştirme ve Operasyon Müdürüyüm. Aynı zamanda www.isdanis.com, www.kahvefirini.com, www.coffeecell.com.tr olmak üzere danışmanlık ve kahve satışı üzerine girişimci adayı olarak ayrıca iş hayatıma devam etmekteyim. Sosyal sorumluluk alanında Tohum Otizm Vakfı gönüllü elçisiyim.


Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

ya da üye olmadan yorum yap ve onaylanmasını bekle.
ÜST